Boern Amp Unge Bydelspaeda2 3769


Ilham Mohamed (i midten) er der altid for de mange mødre af vidt forskellig nationalitet i sit lokalområde, Gellerup ved Aarhus.


Ilham Mohamed (i midten) er der altid for de mange mødre af vidt forskellig nationalitet i sit lokalområde, Gellerup ved Aarhus.