Ilham Mohamed er uddannet pædagog og én af de bydelsmødre, der hjælper, vejleder og støtter for at skabe håb og forandring i flygtninge- og indvandrerkvinders liv.

Opdateret d. 8. februar 2018

Af: Kurt Balle Jensen, journalist

Vi møder Ilham Mohamed i beboerhuset i Gellerup ved Aarhus, hvor hun står og snakker med Nawal og Shamso. De er alle tre bydelsmødre og har lige noget, de skal have på plads. Så kommer Ilham hen og hilser på. Hun smiler og viser ind på et kontor, hvor vi kan snakke.

Ilham Mohamed er 46 år og fra Mogadishu i Somalia. Hun kom i 2000 til Danmark som flygtning fra borgerkrigen. I dag er hun uddannet pædagog og ansat i Grenå Kommune, hvor hun arbejder med nyankomne flygtningefamilier. Derudover er hun bydelsmor, og hun var en af dem, der rejste sig og fortalte sin historie, da Mary Fondens donation på 250.000 kroner gik til Bydelsmødrene.

»Mit hjerte smeltede helt. Kronprinsessen er så meget nede på jorden og var virkelig interesseret i at høre på os og tale med os,« smiler Ilham Mohamed.

Men hvem er hun, og hvorfor blev hun pædagog?

»Min far var ingeniør, og min mor var sekretær i Undervisningsministeriet, og jeg fik altid som barn at vide, at jeg skulle sørge for at få en uddannelse. Det skulle komme før ægteskab, så jeg tog gymnasiet og ville derefter læse økonomi på universitetet,« fortæller Ilham, som i første omgang fastholdt sin drøm om at læse økonomi, da hun kom til Danmark.  Da hun gik på sprogskole, fik hun stor hjælp af en kvinde fra Dansk Flygtningehjælp.

»Hun gav mig det råd at se alle nyheder flere gange om aftenen, så jeg fik gentagelserne,« smiler Ilham, og man fornemmer, hvor hård en kamp det var for hende at fastholde målet: At få en uddannelse.

Det var det, hun ville, men måske skulle det være som pædagog og ikke som økonom?

Åben kvindecafe

Efter seks måneders praktik i en vuggestue i Odense tog Ilham beslutningen om at blive pædagog. Hun flyttede til Aarhus og tog uddannelsen der. I 2010 var hun færdiguddannet, og hun bruger nu sin uddannelse på flere fronter. I Gellerup har hun sammen med andre været med til at stifte en forening for familier med børn. Hun mener, at familier med anden etnisk baggrund end dansk skal huske at lade deres børn deltage i de aktiviteter, der tilbydes af det omkringliggende samfund – for det bliver de glade af.

Arbejdet som frivillig førte til, at hun fra 2015 har arbejdet som bydelsmor. Her hjælper hun, hvor der er behov, og hun skaber netværk og vejleder i utallige sammenhænge. Hun lærer blandt andet mødrene, at de skal sætte grænser for deres børn, også når de er små, for det bliver der sat i de danske daginstitutioner.

»Mødrene kommer til mig, og jeg kommer til dem. Jeg hjælper dem med at forstå breve fra myndigheder, jeg støtter dem og rådgiver dem, og jeg snakker med børnene. Her kan jeg bruge min uddannelse og min erfaring. Det er familier fra mit eget land, fra mellemøstlige lande og fra Afghanistan. Nogle kvinder lever ret isoleret, og dem prøver vi at få ud af isolationen. Vi har åben kvindecafé hver fredag, og vi uddanner nye bydelsmødre. Vi er 68 bare her i Gellerup.«

Ilham Mohamed ser glad ud, mens hun fortæller. Hun gør en indsats for at hjælpe flygtninge og indvandrere til integration og det gode liv, både i sit arbejde og i sin fritid. Hun er altid på.

»Min datter på 16 år spørger også, hvorfor jeg ikke kan sige nej, og hvorfor jeg altid vil hjælpe andre. Svaret er, at det gør mig glad,« siger Ilham.