Der mangler tid og ressourcer i daginstitutionerne, og det får indflydelse på pædagogernes mulighed for at leve op til målet med den styrkede pædagogiske læreplan. Det vurderer to eksperter.

Udgivet d. 18. maj 2019

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Tid til at planlægge aktiviteter og forløb med børnene? Det har vi kun en gang imellem – eller aldrig.

Sådan svarer 8 ud af 10 pædagoger i en undersøgelse blandt knap 14.000 pædagoger og ledere fra daginstitutioner landet over. Samtidig siger 7 ud af 10, at de dagligt eller flere gange om ugen er den eneste med en pædagoguddannelse, som børnegruppen møder. Og 1 ud af 3 ledere svarer, at de ikke har tid til at give sparring til medarbejderne om pædagogiske problemstillinger.

Den manglende tid til at udvikle og styrke fagligheden i daginstitutionerne gennem sparring, forberedelse og evaluering er en trussel mod hele dagtilbudsreformen fra 2018. Det mener forsknings- og udviklingschef ved VIA University College Andreas Rasch-Christensen:

»Jeg ved fra alle de daginstitutioner, jeg har besøgt, at pædagogerne har stor lyst og engagement til arbejdet med det pædagogiske grundlag i den styrkede læreplan. Men hvis daginstitutionerne skal realisere læreplanen, er det helt afgørende, at der findes rum for refleksion, forberedelse og evaluering af aktiviteterne – ellers er læreplanen ikke det papir værd, den er skrevet på,« siger han.

Kaotiske ydertimer

»Det er svært at nå at planlægge og klargøre gennemtænkte aktiviteter. Især formiddage og eftermiddage er meget kaotiske med mange børn og kun 2 personale. Så er der ingen tid til faglig sparring,« svarer en pædagog i undersøgelsen.

Også forsker i daginstitutioner Pernille Juhl ser det som problematisk, at mange pædagoger ikke har tid til at forberede, evaluere og samarbejde om det pædagogiske arbejde.

»Det river tæppet væk under den styrkede læreplan. Jeg ved fra talrige observationer i danske daginstitutioner, at pædagogisk arbejde, der giver den nødvendige trivsel og udvikling hos børnene, i høj grad kræver, at pædagogerne har tid til at planlægge, observere og organisere arbejdet med børnene,« siger Pernille Juhl, der er lektor og ph. d. ved Center for Daginstitutionsforskning på RUC, og tilføjer:

»Pædagogisk arbejde kommer ikke af sig selv.«

Mangler ressourcer

Dagtilbudsreformen og den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft 1. juli sidste år. Dens mål er, at ledere og pædagoger skal skabe gode læringsmiljøer i hverdagen, så børnene får lov til at lære og udvikle sig gennem leg, børnefællesskaber og dagligdags rutiner.

En intention, som BUPL bakker op om, men som man mangler ressourcer til at udføre i praksis, lyder det fra formand Elisa Rimpler.

»Kvalitet handler i høj grad om at bruge tid på iagttagelser og pædagogiske overvejelser. Pædagogerne skal have tid til at reflektere over egen praksis og få ny viden og inspiration, som de kan omsætte til hverdagspædagogik og det helt rigtige børnemiljø. Men den tid findes simpelthen ikke i dag,« siger Elisa Rimpler.


Fakta om undersøgelsen

  • 79 procent af pædagogerne har kun en gang imellem, sjældent eller aldrig tid til at planlægge aktiviteter og forløb
  • 82 procent af pædagogerne oplever en gang imellem, sjældent eller aldrig at have tilstrækkelig tid til faglig refleksion og evaluering
  • 70 procent af pædagogerne oplever dagligt eller flere gange om ugen at være eneste med en pædagoguddannelse til børnegruppen
  • 53 procent af lederne svarer, at de ikke kan lægge en vagtplan, hvor den enkelte pædagog ikke står alene med den samlede børnegruppe, fordi de har for få personaleressourcer
  • 34 procent af lederne angiver, at de sjældent har mulighed for at give sparring om pædagogiske problemstillinger

Kilde: BUPL’s vilkårsundersøgelse 2019. Knap 14.000 pædagoger eller 42 procent af de adspurgte har gennemført undersøgelsen.