I denne pjece belyses reglerne om fleksjob.

Udgivet d. 27. december 2017

Med reformen af fleksjob og førtidspension den 1. januar 2013 er den hidtidige fleksjobordning blevet omlagt og målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. I denne forbindelse blev løn- og arbejdsvilkår for ansættelse i fleksjob ændret. Som et led i reformen blev der ligeledes indført ressourceforløb, ligesom der blev indført en ny model for kommunens behandling af sager om bl.a. fleksjob.

I denne pjece belyses de nye regler om fleksjob samt reglerne om, hvornår en person i fleksjob efter de gamle regler overgår til fleksjob efter de nye regler. Pjecen beskriver afslutningsvist de generelle betingelser og vilkår for ressourceforløb samt de nye regler for behandlingen af sager om tilkendelse af bl.a. fleksjob.

Hent pjecen:

Fleksjob (pdf)