Hver femte pædagogstuderende oplever, at kvaliteten halter på uddannelsen med for få undervisningstimer og lavt fagligt niveau. Det viser en ny undersøgelse. To pædagogstuderende fortæller om det udfordrende studiemiljø.

Opdateret d. 12. januar 2018

Af: Mathilde Margrethe Graulund, Journalist

På landets største uddannelse oplever de studerende problemer med kvalitet og faglighed. Og så bruger de mindre tid på studierne end andre studerende. Det viser ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der har undersøgt kvaliteten af pædagoguddannelsen. 42 procent af de studerende bruger mindre end 25 timer om ugen på undervisning og forberedelse. Det er langt fra de 45 timer om ugen, som et fuldtidsstudium bør fylde, når der er taget højde for ferier. Alan Wood læser til pædagog på tredje år og har i gennemsnit omkring otte timers undervisning om ugen.

»Jeg oplever, at der ikke er tid til at gå i dybden med de emner, vi skal gennemgå. Vi skal nå så meget på enormt kort tid med alt for få undervisningstimer,« siger 27-årige Alan Wood, der studerer på Campus Carlsberg i København.

Han er én af de studerende, der ikke mener, at pædagoguddannelsen er krævende nok og har det rette faglige niveau. I starten af pædagogstudiet håbede han, at det ville blive bedre, men efter fusionen, hvor alle UCC’s uddannelser i Københavnsområdet blev samlet under samme tag og blev til Campus Carlsberg i 2016, er kvaliteten kun dalet.

»Det er svært at være studerende i det her. I starten af min uddannelse følte jeg enormt stor afmagt og havde en oplevelse af, at det handlede om overlevelse. Det skulle have været en progressiv læringsproces, der var udfordrende og skabte et højt fagligt læringsmiljø, men det skete ikke. Jeg var enormt frustreret og tænkte, om det havde noget med mig at gøre. Da jeg så snakkede med nogle studiekammarater, fortalte de, at de oplevede det samme,« fortæller Alan Wood, der før fusionen, læste til pædagog på Frøbel.

Kun gennemgang af tekster

Ifølge rapporten fra EVA mener hver femte pædagogstuderende, der blev optaget i sommeren 2016, at uddannelsen er mindre krævende end forventet. Lisa Annika Brandt studerer også på Campus Carlsberg. Hun forventede, at hun på studiet ville tage en ny viden med sig, som hun ikke kunne læse sig frem til på internettet og blive en dygtig pædagog. Men hun mener ikke, at de forventninger er blevet indfriet endnu.

»Til at starte med passede niveauet egentlig fint, vi skabte et klasserum og et fællesskab på studiet i Sydhavnen inden fusionen, men det kritisable er, at niveauet ikke er steget siden. Undervisningen er kun en gennemgang af teksterne, vi har for. Halvdelen af de 10 timer, vi cirka har om ugen, går med at gennemgå teksterne. Så bliver niveauet aldrig rigtigt højere end det,« siger Lisa Annika Brandt, der er halvvejs gennem pædagogstudiet på Campus Carlsberg.

Hun oplever, at på trods af at underviserne er dygtige, kender de ikke de studerendes niveau, og at relationen til sine medstuderende går tabt, når de ofte skifter hold på modulerne. Moduler varer seks til otte uger og er en del af opbygningen på pædagoguddannelsen. Alan Wood fortæller også, hvordan han mangler en relation til sit studie.

»Underviserne kender ikke vores navne, og vi danner intet fællesskab, når vi hele tiden skifter hold. Det er et stort problem, at man arbejder uden relationer på selve uddannelsen, når pædagogik er et relationsfag,« siger han.

»Vi må gøre noget nu«

Med over 5000 optagne om året er pædagoguddannelsen landets største videregående uddannelse. Allerede i 2016 blev der rejst kritik mod uddannelsen, da en evaluering viste, at kvaliteten var for ringe. Nu to år efter viser EVA’s undersøgelse samme nedslående svar fra de studerende. I BUPL tager man undersøgelsens resultater meget alvorligt og opfordrer politikerne til at tage ansvar.

»Vi skal bruge undersøgelsen til at gå i dialog med ministrene på området og de uddannelsespolitiske ordførere. De skal forholde sig til, at Danmarks største mellemlange videregående uddannelse har sådan en dårlig evaluering. Det bliver de nødt til at tage ansvar for og handle på. Vi må gøre noget nu,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, politisk ansvarlig for uddannelsesområdet i BUPL. Han siger, at BUPL gerne giver en hånd med.

»Pædagoguddannelsen har været udsultet økonomisk og nedprioriteret i alt for mange år, og nu skal der handling til. Vi i BUPL bidrager gerne til at se på, hvad man kan gøre anderledes, så der kommer en højere faglighed, og de studerende oplever mere og bedre undervisning, end de gør nu,« lyder det fra Lasse Bjerg Jørgensen.