Pædagogmanglen i Storkøbenhavn er endnu værre end tidligere antaget: Hver fjerde nye pædagogstilling i Region Hovedstaden findes nemlig slet ikke i hovedstadsområdet, men på Bornholm. Der er brug for en national rekrutteringsplan hurtigst muligt, mener BUPL.

Opdateret d. 19. august 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Alarmklokkerne ringede allerede i juni, da Børn&Unge kunne fortælle, at der fra 2019-2021 kun var oprettet 37 nye pædagogstillinger i Region Hovedstadens daginstitutioner, selvom der i samme periode var kommet 2.004 flere børn i daginstitutionsalderen 1-5 år.

Nu viser nye tal, som Børn&Unge har fået indsigt i, at situationen i Storkøbenhavn er endnu værre end tidligere antaget.

9 af de 37 nye fuldtidsstillinger i Region Hovedstaden er nemlig oprettet på Bornholm.

Dermed har kommunerne i selve hovedstadsområdet kun skaffet én ekstra fuldtidspædagog for hver 70 nye børn i daginstitutionsalderen. Resten af de nye ansatte er ikke pædagoguddannede.

Udviklingen gør det svært for hovedstadskommunerne at leve op til kravet om, at minimumsnormeringer ikke må føre til en lavere pædagogandel.

Hård kritik: De har siddet på hænderne

På trods af de alarmerende tal er formand for BUPL Hovedstaden, Henriette Brockdorff, ikke overrasket. Hun fortæller, at BUPL i flere år har forsøgt at få hovedstadskommunerne ind i kampen mod pædagogmangel.

”Vi er blevet mødt af kommuner, som i mange tilfælde har siddet på hænderne og først for nylig er begyndt at handle. Nogle kommuner arbejder intensivt med problematikken, mens andre trods store rekrutteringsvanskeligheder endnu ikke er kommet i gang,” siger hun.

På sigt ser Henriette Brockdorff bedre løn- og arbejdsvilkår som en vigtig vej til at styrke rekrutteringen. I mellemtiden arbejder BUPL i hovedstadsområdet på at afhjælpe den akutte pædagogmangel ved at få flere ældre pædagoger til at udskyde deres pensionsplaner:

”Vi samarbejder med kommunerne om at få skabt vilkår, som gør det mere attraktivt for vores erfarne pædagoger at blive i faget længere,” siger hun.

Christiansborg skal ind i kampen

Henriette Brockdorff opfordrer Folketinget til at lancere en national rekrutteringsplan, men hun har også en anden bøn til Christiansborg: At de politiske planer om flere studiepladser på pædagoguddannelserne i provinsen ikke sker på bekostning af hovedstadsområdet.

”Samtidig håber jeg, en national rekrutteringsplan vil tage højde for, at de høje boligudgifter i hovedstaden gør det svært at holde pædagoger i byen. Det kunne man modvirke med eksempelvis et områdetillæg,” siger hun.

Bornholm-pædagoger: ’Sender stærkt signal’

Opnormeringen hos Bornholms Regionskommune får ros fra den lokale BUPL-fagforening. Især fordi kommunen i foråret 2021 gav en ekstra bevilling oven i Folketingets midler til minimumsnormeringer.

”Det sender et stærkt signal,” siger Henrik Kofoed Hansen, formand for BUPL Bornholm.

Lederen af Dagtilbud i Bornholms Regionskommune, Henrik Dich, understreger da også, at den ekstra bevilling kun har været mulig på grund af stærk opbakning fra byrådet.

”Der har været vilje til at sætte skub på den udvikling, som midlerne fra Folketinget har sat i gang. Samtidig håber vi, de bedre normeringer og den styrkede faglige ramme kan være med til at tiltrække pædagoger fra resten af Danmark,” fortæller han.

Trods forbedring: Stadig travlt

BUPL-formand Henrik Kofoed Hansen lægger dog ikke skjul på, at de bornholmske pædagoger har haft travlt igennem lang tid. Og at mange fortsat har det trods opnormeringen.

”Ni fuldtidsstillinger fordelt på 18 børnehuse her på Bornholm kan ikke nødvendigvis mærkes på hver eneste stue. Så der er selvfølgelig steder, hvor de ikke mærker en forbedring endnu,” siger han.

Henrik Kofoed Hansen er dog overbevist om, at de bornholmske pædagoger vil kunne mærke det, når minimumsnormeringerne er fuldt indfaset i 2024.

”Det er et markant løft. Men hvis vi vil have den bedst mulige effekt af de styrkede normeringer, kræver det, at kommunen samtidig fastholder eksempelvis finansieringen af sociale normeringer,” siger han.

Både Henrik Dich og Henrik Kofoed Hansen vurderer dog, at det også på Bornholm bliver en udfordring at skaffe det nødvendige antal pædagoger på sigt.

Derfor ser Henrik Dich ligesom BUPL frem mod en national rekrutteringsplan fra Folketinget. Han understreger, at pædagogmanglen er et nationalt problem, ikke bare et lokalt problem.

 

Her er der kommet flest (og færrest) nye pædagoger

Tallene er fra marts 2021. Tallene i parentes er fra marts 2019.

Region Nordjylland
Antal pædagoger: 2.196 (1.952)
Antal 1-5-årige børn: 29.655 (28.752)          
Udvikling antal pædagoger marts 2019-2021: 12,5 procent                        
Udvikling antal 1-5-årige børn marts 2019-2021: 3,14 procent
Pædagogandel: 66 procent (68 procent)

Region Sjælland
Antal pædagoger: 3.346 (3.158)
Antal 1-5-årige børn: 40.902 (39.668)
Udvikling antal pædagoger marts 2019-2021: 5,94 procent                        
Udvikling antal 1-5-årige børn marts 2019-2021: 3,1 procent
Pædagogandel: 56 procent (58 procent)

Region Midtjylland
Antal pædagoger: 6.360 (6.080)
Antal 1-5-årige børn: 72.229 (70.288)
Udvikling antal pædagoger marts 2019-2021: 4,61 procent
Udvikling antal 1-5-årige børn marts 2019-2021: 2,8 procent
Pædagogandel: 57 procent (61 procent)

Region Syddanmark
Antal pædagoger: 4.782 (4.589)
Antal 1-5-årige børn: 61.652 (60.917)
Udvikling antal pædagoger marts 2019-2021: 4,22 procent                        
Udvikling antal 1-5-årige børn marts 2019-2021: 1,2 procent
Pædagogandel: 61 procent (63 procent)

Region Hovedstaden
Antal pædagoger: 8.651 (8.614)
Antal 1-5-årige børn: 103961 (10.1957)
Udvikling antal pædagoger marts 2019-2021: 0,43 procent                        
Udvikling antal 1-5-årige børn marts 2019-2021: 2,0 procent
Pædagogandel: 54 procent (57 procent)

Hele landet
Antal pædagoger: 25.337 (24.394)
Antal 1-5-årige børn: 412.360 (403.539)
Udvikling antal pædagoger marts 2019-2021: 3,86 procent                        
Udvikling antal 1-5-årige børn marts 2019-2021: 2,2 procent
Pædagogandel: 59 procent (61 procent)

Data for antal pædagoger og pædagogandel er hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), mens data for antallet af børn i alderen 1-5 år er hentet fra Danmarks Statistik (DST).