Bliv klogere på læring med særligt fokus på de pædagogiske læreplaner.

Der er sket meget siden august 2004, hvor loven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud blev vedtaget. Daginstitutionerne har arbejdet med dem på mange forskellige måder.

I 2008 forelå der en national evaluering af hvordan det er gået med arbejdet, og hvilken udvikling og hvilke udfordringer, der tegner sig fremover på området i relation til børns læring, udvikling og dannelse.

Der er mange oplagte muligheder men også nogle risici forbundet med de pædagogiske læreplaner i relation til pædagogprofessionen. Derfor er der gode grunde til fortsat at se på pædagogiske læreplaner med konstruktive kritiske øjne.

Om pædagogiske læreplaner

Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet blev indført ved lov i 2004. Læreplanerne skal behandle følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

De pædagogiske læreplaner skal indeholde mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børn mulighed for at tilegne sig. Det skal endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter, der er i forhold til børn med særlige behov.