BUPL, FOA og KL har i et samarbejde udarbejdet en folder, som i ultra kort form fortæller om de seks temaer i pædagogiske læreplaner. Folderen illustrerer, at arbejdet med temaerne udgør en facetteret og sammenhængende helhed for børnene i hverdagen.

Opdateret d. 20. februar 2018

Vi ved, at pædagogiske læreplaner har været et brugbart redskab til at arbejde mere bevidst og systematisk med den pædagogiske praksis.

Vi har imidlertid ikke i tilstrækkelig grad været i dialog med forældrene om, at daginstitutionerne ikke alene arbejder med trivsel og omsorg, men i høj grad også med udvikling og læring. I et samarbejdsprojekt mellem BUPL, FOA og KL har vi derfor udarbejdet en folder, der fortæller om de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, i håb om at den kan bidrage til at give forældrene en større viden om læreplanerne i relation til det pædagogiske arbejde med børnene.

Vi ved fra en undersøgelse, som Gallup har foretaget for BUPL/FOA/KL (internetpanel på 1000 forældre til børn i dagtilbud), at der hos forældre er et stort behov for at vide mere om pædagogiske læreplaner – og især i relation til deres børns udvikling og læring.

Vi håber, folderen vil blive brugt informativt og kreativt i daginstitutioner og hjemme hos familierne.

Den kan fx bruges som inspiration til diskussioner om institutionens pædagogiske læreplan på forældremøder, til forældresamtaler – eller til at hænge op! Man kan også bruge den til at fortælle historier ud fra og som inspiration til at tale med sine børn om børnehaven.