To hjemmepædagoger sidder klar ved telefonen til at støtte familier med udfordringer. Men sparringen er for alle, for hvem er i virkeligheden ressourcesvage, og hvem er ressourcestærke, når krisetider ændrer alt?

Opdateret d. 1. april 2020

Af: Kurt Balle Jensen, Journalist

Thisted Kommune har oprettet en telefonisk hotline, hvor pædagoger giver sårbare familier hjælp og vejledning i en presset tid. Det er en livline, som forældrene ved, de altid har i baghånden.

Egentlig skulle kommunen netop til at søsætte det nye projekt for sårbare familier, ’De første 1000 dage’ med to nyansatte hjemmepædagoger, der skulle ud i hjemmene.

Men det satte corona-virus en stopper for.

»Vi besluttede i stedet at oprette denne mulighed for telefonisk sparring og lade den gælde for familier med børn i 0-5 års alderen,« fortæller områdeleder Mette Houe, som de to hjemmepædagoger refererer til.

Lederne i de enkelte institutioner har taget kontakt til familier, som er særligt sårbare, og hvor det kan være en udfordring, at børnene nu skal være hjemme i flere uger. Alle har taget godt imod henvendelsen og været glade for, at der blev tænkt på dem i den vanskelige situation.

Familierne kan enten få nødpasning eller telefonisk sparring fra de to hjemmepædagoger. Og formålet er at hjælpe forældrene og dermed de udsatte børn, inden eventuelle problemer vokser sig for store.

’Vi er her for jer’

De to pædagoger, der står for telefonsparringen, hedder Marie Jensby og Mie Krogsgaard. De har begge arbejdet som vuggestuepædagoger, Marie i 10 år og Mie i 7 år. De er godt i gang med deres nye job og ser, at forældrenes behov er meget forskellige.

»Vi havde en telefonsnak med en enlig mor, der fandt ro i, at det, som hun havde gjort, var rigtigt nok. Hun blev styrket i, at hun havde valgt rigtigt, selv om hun fik en anden reaktion fra barnet, end hun havde forventet.  For hende var det fantastisk at få muligheden for at sparre med pædagoger,« siger Marie Jensby.

De to hjemmepædagoger vil ikke kun afvente, at forældre kontakter dem. De vil selv være opsøgende.

I hjemmeprojektet nåede de at danne relationer til nogle sårbare familier. Dem vil de kontakte og fortælle, at der godt kan trækkes på dem nu, men at bare bliver telefonisk i første omgang.

Når hverdagen vælter

Når forældre skal være sammen med deres børn i mange flere timer, end de normalt er, kan det være en udfordring. Også fordi aktiviteter, de måske normalt ville gå til som legeland og svømmehal er lukket.

Det gælder for alle forældre, uanset baggrund.

»Det at få hverdagen til at spille sammen som en familie, samtidig med at man skal arbejde hjemme, det vil vi gerne tale med forældrene om. Hvordan man kan gå ned i niveau og bare være sammen. Og hvordan man kan dele hverdagen op, så man både kan være familie, og forældrene kan passe deres arbejde. Det vil vi gerne give nogle fif til, for det er noget af det, der kan være med til at skabe udfordringer,« siger Mie Krogsgaard.

Både områdelederen og de to hjemmepædagoger mener, at grænserne mellem dem, vi normalt vil betegne som udsatte, og dem, vi normalt vil betegne som velfungerende, viskes ud i en krisetid. For hvad sker der, når hverdagen vælter?

»Der kan jo sagtens være veluddannede familier med både overskud, der kommer ud i problemer, og hvor det hele måske alligevel ikke er så perfekt,« siger Mette Houe.

Derfor er telefonsparringen et tilbud til alle familier og kan handle om både stort og småt. Det kan være en hjælp til at få det hele til at fungere, så hverdagen ikke bryder sammen, og det kan ske i alle familier i en tid som denne. Børnene kan dermed blive udsatte, også i det, vi normalt vil kalde en velfungerende familie.

Vi er der for alle

Usikkerhed og mange fyringer gør, at forældre kan blive udfordret og ekstra sårbare fra den ene dag til den anden, og det påvirker børnene.  Og det er måske ikke altid sådan i den enkelte familie, som det ser ud, set udefra:

»Nej, de ressourcestærke forældre kan have sværere ved at putte børnene end den ressourcesvage, og alle kan have problemer med at tackle grænsesøgende adfærd og med at tage ansvar som forældre,« siger Mie Krogsgaard.

»Vi ved jo, at familier i en udsat position ofte står og mangler nogle redskaber, når det brænder på. Det er dem, vi griber først, men vi skal være der for alle,« siger Marie Jensby.