Pædagoger kan styrke livsglæden hos ældre gennem aktiviteter og fokus på værdighed og relationer, når de arbejder side om side med sundhedsuddannet personale. Det konkluderer forsker i en ny rapport.

Udgivet d. 4 december, 2017

Af: Marie Bille, Journalist

Det gør en forskel for de ældre, hvis der er pædagoger ansat i ældreomsorgen. Sådan konkluderer Julie Skjelborg Frederiksen, adjunkt på UC VIA, i en ny rapport ’Pædagogfaglige kompetencer på ældreområdet’, der er udarbejdet for BUPL.

Undersøgelsen viser hvilke kompetencer, pædagogisk personale på et dagcenter for ældre i en mellemstor jysk by bringer i spil i arbejdet med husets ældre beboere. Pædagogen har et andet fokus for sit arbejde med de ældre end det sundhedsfaglige personale, viser undersøgelsen.

»Pædagogen arbejder rigtigt meget med borgernes selvforståelse, deres evne til at tackle de udfordringer, de oplever – også psykisk. Der er mange tab forbundet med alderdommen. Både tab af kompetencer og tab af mennesker. Der hjælper hun de ældre med at skabe en mere positiv fortælling om sig selv,« siger Julie Skjelborg Frederiksen.

Relationer i fokus

Forskeren har fulgt en pædagog tre dage på arbejde, hvor hun har foretaget observationer og interviewet både pædagogen, lederen og kollegaer på arbejdspladsen.

Ikke bare arbejder pædagogen med de ældre borgeres selvforståelse, hun hjælper også de ældre til at skabe relationer til nye mennesker.

»Hun støtter venskabsdannelse mellem de gamle, det er et stort arbejde med at imødegå ensomhed,« siger forskeren.

Pædagogen bringer glæde

Undersøgelsen er en del af et større pilotprojekt om, hvordan pædagogfaglige kompetencer kan anvendes på ældreområdet. Ifølge Julie Skjelborg Frederiksen er der god grund til at give pædagoger en rolle at spille i arbejdet med ældre.

Pædagogen bringer glæde ind med initiativer til andre typer af aktiviteter, som fx musik og teater. De ældre på dagcenteret har skrevet et stykke sammen med en lokal skuespiller, der tager udgangspunkt i deres egne livsfortællinger og handler om drømme og minder. De spiller stykket rundt i foreninger med mange ældre.

»Et af pragtnumrene er en 90-årig, der hopper rundt og danser og laver forskellige spring. Altså pædagogen laver også aktiviteter, der spreder glæde, håb og fjolleri,« siger Julie Skjelborg Frederiksen.

»Det er en helt anden måde at arbejde med de ældre på, end hvis det primært handler om muskeltræning eller andet, der er snævert knyttet til sundhed. Det sundhedsfaglige personale har også opmærksomhed på ’det hele menneske’, men det gør en mærkbar forskel, at der er en i personalegruppen, hvis hovedfokus er på livsglæde og værdighed,« siger forskeren.

Løfter fagligheden

Kolleger til pædagogen på dagcenteret fortæller i undersøgelsen, at de selv bliver bedre fagpersoner af de diskussioner, pædagogen bringer i spil om værdighed, god kommunikation og livsglæde. Det løfter de faglige diskussioner, forklarer Julie Skjelborg Frederiksen.

Samtidig oplever pædagogen, hvor vigtig arbejdet med de ældres sundhed er for deres livskvalitet.

»Det tværprofessionelle samarbejde, der sker, når blikket er så forskelligt, gør, at hele personalegruppen løftes fagligt. For der bliver stillet spørgsmålstegn ved ting, der ellers tages for givet. Det bliver sværere at hvile i rutiner og komme til at gøre noget uhensigtsmæssigt uden lige at have tænkt sig om,« siger hun.

Læs mere om pædagoger i ældreomsorg i Børn&Unge nr. 19/2017

Læs også tema om ældrepædagogik i Børn&Unge nr. 15/2016