Denne rapport beskriver et mindre projekt udarbejdet på UC VIA Pædagoguddannelsen i Holstebro for BUPL. Projektet handler om, hvordan pædagogfaglige kompetencer kan anvendes på ældreområdet.

Opdateret d. 26. juni 2018

Den empiriske undersøgelse er afgrænset til de kompetencer, det pædagogiske personale på et dagcenter for ældre i en mellemstor jysk by bringer i spil i arbejdet med husets ældre borgere.

Det er dermed en beskrivelse af en case, der illustrerer den faglighed og praksis, der er i dagcentret og som er et eksempel på, hvordan pædagogers arbejde kan komme i spil i arbejdet med ældre borgere.