Pædagogfaglig ledelse kombinerer ledelsesteori med pædagogisk viden og erfaringer, hvilket giver en langt bedre forklaringskraft til hvad ledelse af pædagogiske institutioner indebærer.

Udgivet d. 1 juli, 2008

Pædagogfaglig ledelse er et nyt begreb, der beskriver ledelse af dagtilbud.

Hvor gængs ledelsesteori placerer den pædagogiske faglighed alene inden for disciplinen faglig ledelse, siger pædagogfaglig ledelse at alle ledelsesdiscipliner (personaleledelse, økonomisk og administrativ ledelse, strategisk ledelse og faglig ledelse) skal gennemsyres af pædagogisk viden og erfaringer.

Ledelse udøvet på baggrund af pædagogfaglig ledelse sikrer, at pædagogiske institutioner drives og udvikles optimalt, samt at kommunerne får et højt kvalificeret pædagogfagligt input til udvikling af politikker for børn og unge.

Bidragene i antologien tager udgangspunkt i forskellige aspekter ved det at lede pædagogiske institutioner ud fra et ledelsesmæssigt, pædagogisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv.

Lad mig bladre i bogen
Læs kapitlet: Pædagogfaglig ledelse af pædagogiske institutioner

Bestil bogen:

Skriv til bestilling@bupl.dk og angiv titel og antal samt dit navn, din adresse og dit telefonnummer.

Pris: 149,- kr.