Pædagogernes opgaver i en sammenhængende skoledag kræver ledelsesmæssig forankring på linje med lærernes.

Opdateret d. 22 februar, 2018

Børn, der trives, er klar til at lære. Pædagogerne er uddannet til at have fokus på børnenes trivsel, dannelse og livsduelighed. Børnene profiterer, når pædagogernes faglighed udnyttes i folkeskolen i et samarbejde med lærerne.