Undersøgelsens fokuserer på børnehusledere. Det vil sige ledere i det enkelte børnehus, som også deltager i det pædagogiske arbejde som et led i normeringen.

Opdateret d. 22 februar, 2018

Undersøgelsen er et strategisk forskningsprojekt, der skal ses som et led i BUPL’s professionsstrategi og en del af BUPL’s arbejde med anerkendelse af pædagogfaglig ledelse.