Børnehaven Unoden i Viborg var med deres deltagelse i tv-dokumentaren ’Eksperimentet med vores børn’ for alvor med til at sætte normeringerne på dagsordenen. Nu har kommunen taget konsekvensen og forbedret normeringen. Lederen er stolt over resultatet, og BUPL opfordrer andre kommuner til at følge trop.

Opdateret d. 24. februar 2020

Af: Kurt Balle Jensen (Journalist),

Netop i disse dage har kommuner over hele landet fået besked om, hvor meget de kan forvente ekstra til normeringer som følge af aftalen mellem regeringen og støttepartierne. Aftalen giver 500 millioner kroner til ekstra personale i dagtilbud, og det er første skridt mod minimumsnormeringer.

Men Viborg Kommune er gået i front og har allerede forbedret normeringerne i kommunens daginstitutioner ved at tilføre området 15 millioner kroner.

En af de institutioner, der får gavn af den beslutning, er børnehaven Unoden. Her har man kunnet ansætte en ekstra pædagog 37 timer om ugen med start 1. april.

Leder af Unoden, Pernille Dam Marcussen, er ikke i tvivl om, hvad der har skubbet til den positive udvikling i kommunen.

»Med vores deltagelse i TV2-dokumentaren ’Eksperimentet med vores børn’ ville vi give børnene stemme, og det er lykkedes både lokalt og nationalt. Det var med til at sætte fokus på, hvor bedre normeringer kan give, og jeg er da hamrende stolt over, hvad det har betydet. Selvfølgelig har det medvirket til, at politikerne i Viborg Kommune nu gør en indsats for at få normeringerne op og ikke bare venter på pengene fra staten,« siger Pernille Dam Marcussen.

Stort skridt

De enkelte børnehuse kan frit vælge, hvordan de vil opnormere, og Pernille Dam Marcussen har valgt at bruge nogle af timerne på en deltidsmedhjælper og en pædagog på fuldtid. Derudover får hun en buffer, som hun for eksempel kan bruge på et halvt års vikariat.

»I forvejen har jeg kun uddannet personale i form af 10 pædagoger og 2 pædagogiske assistenter. Jeg bruger nu nogle af de ekstra timer på en medhjælper for at give chancen til en dygtig praktikant, som vi har haft,« fortæller hun.

Medhjælperen skal primært ordne praktiske ting, så pædagogerne kan forblive i fordybelse og nærvær med børnene uden at blive afbrudt og forstyrret af praktiske gøremål.

»Hovedparten af vores ekstra midler bruger jeg til at løfte det faglige niveau yderligere med ansættelse af en pædagog. Procentvis er det et stort løft, og det gør det nemmere for os at få enderne til at hænge sammen i hverdagen,« siger Pernille Dam Marcussen.

Nu afventer hun, hvad kommunen og dermed institutionen får yderligere af penge fra staten til at løfte normeringerne. Hun håber, at Viborg Kommune vil fortsætte den linje, kommunen er slået ind på.

»Gør den det, når vi hos os minimumsnormeringerne længe før 2025,« spår hun.

Vil gerne inspirere

BUPL MidtVestjylland, som konsekvent har kæmpet for at forbedre normeringerne, håber, at Viborg Kommune kan inspirere andre kommuner i området til at gøre noget lignende.
»Eksemplet viser, at hvis man virkelig vil, kan man godt finde nogle penge lokalt. Man behøver ikke vente på, at der kommer statspenge til bedre normeringer. Det er et spørgsmål om prioriteringer,« siger formand Ivan Holck Jensen.

TV2-dokumentaren ’Eksperimentet med vores børn’ viste i første udsendelse den aktuelle dagligdag, hvor tre voksne havde ansvar for 35 børn. I andet afsnit havde man øget antallet af pædagoger til seks, og der kunne blandt andet måles færre konflikter og lavere stressniveau hos børnene. Udsendelserne vakte opsigt og pustede yderligere til debatten om minimumsnormeringer.

Viborg Kommunes løft af normeringerne betyder i alt 30-35 nyansatte i de kommunale daginstitutioner.