Etikken er en central del af det pædagogiske arbejde. Etik kan både tjene beskrivende og foreskrivende formål. Etikken kan fortælle os noget om, hvad der sker, og måske også hvorfor det sker. Men etikken kan også hjælpe os til at blive klogere på, hvad der bør ske.

Udgivet d. 1 juli, 2010

Denne bog indeholder 15 kapitler, der på forskellig vis afdækker de etiske aspekter og udfordringer i pædagogisk arbejde. Og spørgsmålene er mange: Er etik noget, vi lærer igennem uddannelse, eller noget vi kan i forvejen? Er det etikken, som sikrer pædagogisk kvalitet og tryghed for såvel børn som forældre? Har børnene også en etik? Er etik det samme som holdninger? Og er der nogen vej ud af de etiske dilemmaer i den pædagogiske praksis?

Bestil bogen:

Skriv til bestilling@bupl.dk og angiv titel og antal samt dit navn, din adresse og dit telefonnummer.

Pris: 150,- kr.