Med denne antologi giver Etisk Råd i BUPL et teoretisk og praksisorienteret grundlag for dialoger og refleksioner blandt pædagoger, ledere, studerende og andre, der interesserer sig for etiske aspekter af det pædagogiske arbejde.

Udgivet d. 1 juli, 2016

Med “Etisk grundlag for pædagoger” i hånden tager kapitlerne i antologien læseren på tur rundt i det pædagogiske landskab iført etiske briller.

  • Hvad er etikkens filosofiske rødder, og hvordan forgrener den sig i pædagogikken?
  • Hvilke fordringer er der til en pædagogisk praksis med høj etisk bevidsthed – i samarbejdet med kollegerne og i forældresamarbejdet?
  • Hvad er etisk dømmekraft, og hvordan forfines den?
  • Hvilke pædagogiske udfordringer giver udefrakommende koncepter og metoder?

Dette er blot nogle af de temaer, denne bog rejser.

Lad mig bladre i bogen
Her kan du bladre og læse bogens første kapitel

Bestil bogen:

Skriv til bestilling@bupl.dk og angiv titel og antal samt dit navn, din adresse og dit telefonnummer.

Pris: 150,- kr.