Denne pjece handler om, hvordan pædagogers faglige kompetencer og metoder kan bidrage til et værdigt ældreliv.

Udgivet d. 26. februar 2018

Ældre er ikke bare ældre. Vores ældre borgere har en historie, en identitet og et perspektiv på deres liv. Sundhed, omsorg og pleje er helt nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt til at skabe et godt og værdigt ældreliv.

Denne pjece handler om, hvordan pædagogers faglige kompetencer og metoder kan bidrage til et værdigt ældreliv. Pædagogers bidrag ligger inden for tre centrale temaer:

  • Pædagoger ser de ældres perspektiv
  • Pædagoger fokuserer på livslang udvikling
  • Pædagoger styrker de sociale relationer

Under hvert tema bliver de pædagogfaglige kompetencer beskrevet og eksemplificeret af citater fra BUPL’s medlemmer , som arbejder i ældresektoren.

Her kan du læse og downloade udgivelsen