I denne pjece kan du blandt andet læse om, hvordan pædagogers arbejde med børns relationer kan ses som en særlig ”social-didaktik”, og hvilke muligheder pædagoger rent praktisk har for at gribe ind i børns relationer og venskaber.

Derudover kan du læse om erfaringerne fra fem institutioner, som alle har arbejdet projektorienteret med børns leg, venskaber og relationer. Pjecen bygger på resultaterne fra forsknings- og udviklingsprojektet ”Pædagogers arbejde med børns relationer og venskaber”, som blev til i samarbejde med pædagoger fra fem deltagende institutioner og forskere fra Roskilde Universitet.