På 4. og 6. klassetrin skal eleverne på Nyager Skole gennem et forløb om digital dannelse. Pædagogerne står for undervisningen. Børnene opdager, at det, man gør og skriver i den digitale verden, også har konsekvenser.

Opdateret d. 26. marts 2020

Af: Steffen Hagemann, Journalist, foto: Jens Hasse

På Nyager Skole i Rødovre har pæda­gogerne ansvaret for under­visningen i trivselstimer på alle klassetrin. Men det er ikke til­fældigt, hvad der foregår. Pæda­gogerne har nemlig et undervisningsmateriale at tage udgangspunkt i, hvor indholdet er målrettet de enkelte klassetrin. Eleverne når blandt andet igennem ’Den gode klasse­kultur’, ’Antimobning’, ­’Pubertet’, ’Jeg er teenager’ og ’Unges rettigheder og medborger­skab’ i løbet af deres skoletid.

I 4. og 6. klasse står der digital dannelse på programmet. Her er det meningen, at ­eleverne blandt andet skal lære om god ­netadfærd. De skal lære at forholde sig kritisk til det, man kan se og læse på nettet. De skal lære, hvad man kan dele – og hvad man ikke kan dele. De skal lære om mobning på ­nettet og udarbejde fælles digitale spilleregler.

Der er nok at tage fat på, når man skal lære at navigere i det digitale univers, fortæller Brian Klaaby, der er AKT-pædagog på Nyager Skole.

»Den digitale verden er virkelig for ­børnene. Men vi skal have trukket de værdisæt, vi voksne har, ind i den digitale verden. For der er de allerede i 4. klasse, når vi begynder at undervise i digital dannelse,« siger han. Undervisningsforløbet for 4. klassetrin på Nyager Skole ses nedenfor.

Undervisning i digital dannelse

Dit liv på nettet. Sætter fokus på forskellige problemstillinger omkring digital adfærd med henblik på at styrke elevernes digitale dannelse.

Billeder på nettet. Eleverne skal i grupper reflektere over, hvilke af billederne det er i orden at lægge op på nettet, og hvilke af billederne de ikke vil lægge op.

Deling på nettet. Fælles dialog i klassen omkring etik og regler ved deling af billeder og videoer på nettet. Eleverne skal tage stilling til, hvorvidt og hvornår det er vigtigt at spørge om lov, inden man deler billeder af andre.

Digitale fodspor. Der undervises i digitale fodspor, og hvilke betydninger elevernes færden på nettet kan have på både godt og ondt.

Chat på nettet. Eleverne undervises i fordele og ulemper i forbindelse med chat og SMS, og de opfordres til selv at forholde sig hertil.

Privatliv på nettet. Forskellige perspektiver på privatliv på nettet med særlig vægt på værdien i at have tillid til andre, men samtidig også værne om egen og andres ret til privatliv på nettet.

Digital mobning og kommunikation. Eleverne skal reflektere over forskellene mellem mobning i virkeligheden og digitalt, samt forskellene mellem kommunikation i virkeligheden og på nettet.

Misforståelser. Der undervises i digital kommunikation, og i hvordan denne kan medføre misforståelser mellem afsender og modtager, når kropssproget ikke er en del af kommunikationen.

I følelsernes vold. Der undervises i følelsers mulige betydninger for, hvordan man konkret vælger at -kommunikere og udtrykke sig, samt hvordan man i denne forbindelse kan komme til at skrive noget, som man senere kan fortryde.

Dilemmaspørgsmål. Med udgangspunkt i små cases fra SSP skal eleverne arbejde i grupper om, hvordan de bedst muligt kan håndtere vanskelige situationer på nettet.

Klassens regler for digital kommunikation. På baggrund af hele forløbet skabes fælles dialog omkring digital kommunikation i klassen, og i samarbejde mellem eleverne udarbejdes fælles regler i klassen om brug af eksempelvis mobiltelefoner
og sociale medier.

I 6. klasse skal eleverne igennem stort set de samme emner, men undervisningsmaterialet er tilpasset klassetrinnet.