Jo mere pressede pædagogerne er på tid og ressourcer, jo mere udfordres samarbejdet, mener både BUPL og FOLA.

Opdateret d. 12. april 2018

Af: Miriam Lykke Schultz (journalist), foto (arkiv)

Elisa Bergmann, BUPL’s formand, og Louise Gjervig, formand for Forældrenes Landsforenings (FOLA), oplever begge, hvordan de samfundsmæssige og gensidige forventninger presser samarbejdet.

Særligt en faktor gør sig gældende: Jo mere pressede pædagogerne er på tid, jo sværere er vilkårene for et godt samarbejde, lyder det samstemmende fra de to formænd.
FOLA har et ønske om tid til jævnlige forældresamtaler, som man kender det fra skoleområdet. Forældresamtaler, der giver ro om dialogen og øger kendskabet mellem forældre og pædagogisk personale – et kendskab, som klart vil gøre eventuelle svære samtaler nemmere, og som i høj grad vil mindske antallet af konflikter, mener Louise Gjervig.

»Generelt er muligheden for udveksling enormt begrænset. Der er ikke tid til at afstemme forventninger. Men også i hverdagen kan dialogen fungere dårligt. Mange gange får vi måske én ting at vide, når vi afleverer om morgenen, og noget andet at vide, når vi henter om eftermiddagen.«

Elisa Bergmann er enig i, at der mangler tid til dialog med forældrene.

»Konflikterne opstår, når vi som pædagoger ikke har så mange ressourcer. Så kan der blive skåret ned på forældresamtaler og samtalen i hverdagen. Den manglende kommunikation kan være ødelæggende for det optimale forældresamarbejde,« siger hun.

Forældresamarbejdet er i dag mere komplekst og krævende. Det er blevet mindre informerende og mere vejledende og opdragende, samtidig med at der er kommet større fokus på forældrenes medbestemmelse, siger Elisa Bergmann og tilføjer:

»Det sætter pædagogerne under pres, men jo stærkere vi som fagprofessionelle er til at orkestrere pædagogikken, jo bedre er vi i stand til at sætte en dagsorden
omkring fagligheden – beskrive praksis, de metodiske valg og barnet i et større børnefællesskab.«