Forældre og personale på Tingbjerg Skole tænker ilde om ghettoens unge. Det viser sig bare, at de unge slet ikke er så slemme. Det viser ny undersøgelse. Det glæder de pædagogiske ledere på Tingbjerg Skole, at de unge er bedre, end pædagogerne havde forventet.

Opdateret d. 12. januar 2018

Af: Mathilde Margrethe Graulund, Journalist

Pædagoger og lærere skønner, at 12 procent af de unge i Tingbjerg er med i en bande. Ifølge forældrene er det hele 17 procent. Spørg man de unge selv, er ingen af dem indsluset i bandemiljøet. En ny undersøgelse fra AFFORD viser, at forældre og personalet på Tingbjerg Skole har langt værre forestillinger om områdets 14-15 årige, end hvad der rent faktisk er tilfældet. De voksne i Tingbjerg tænker i høj grad, at de unge er kriminelle, der ikke har den store begejstring for at gå i skole. Det stemmer dog ikke overens med, hvad de unge svarer. Spørg man pædagogisk leder på klubområdet på Tingbjerg Skole, Jan Philipsen, er han glad for udfaldet af undersøgelsen.

»Resultaterne er enormt vigtige for os alle sammen. Både for os, der arbejder med de unge, og de unge selv fordi det viser et helt andet billede, end den forestilling vi alle sammen havde. Det er kun positivt,« siger pædagogisk leder Jan Philipsen.

 

Stolt af resultatet

Undersøgelsens resultater overrasker flere pædagoger fra Tingbjerg Skole. Det overrasker især Jan Phillipsen, at de unge er meget gladere for at gå i skole, end personalet på skolen og forældrene selv havde regnet med. De voksne i Tingbjerg skyder på, at halvdelen af de unge er tilfredse eller vældig tilfredse med skolegangen. Elevernes egne svar er helt anderledes: 93 procent er glade for at gå i skole.

»Det er jeg virkelig stolt af,« siger Jan Philipsen, der også er en del af SSP-udvalget på Tingbjerg Skole.

Hvad grunden er til, at pædagoger og lærere har ramt ved siden af i undersøgelsen, er svært at svare på for Jan Philipsen. Men han tror, at den diskurs danskerne har om ghettoen Tingbjerg har sat sine spor. Tingbjerg er på landets officielle ghettoliste, som indbefatter 22 områder.

»Hvis der bliver skudt i Tingbjerg, så er det den historie, man går efter i medierne i stedet for alt det gode, der bliver lavet herude. Det billede, der bliver vist af os, går vi også ind og understøtter, fordi det sidder fast i vores underbevidsthed. Selvom vi også arbejder med de unge, læser vi også aviserne og ser tv, og det bliver vi desværre påvirket af,« siger pædagogisk leder i klubben på Tingbjerg Skole.

Den gode historie skal fortælles

Ifølge pædagogisk leder i fritidsinstitutionen på Tingbjerg Skole, Gitte Larsen, skal hun og kollegerne blive bedre til at fortælle den gode historie om de unge, så det ikke kun er den negative diskurs, der bliver brugt.

»Som voksne professionelle skal vi arbejde bedre med positive narrativer. Det er dét, der kan løfte de unge yderligere. For de er meget bedre, end vi havde regnet med,« siger hun.

Forskerne bag undersøgelsen sammenligner svarene fra Tingbjerg Skole med svar på samme spørgsmål fra Brønshøj Skole, som modsat Tingbjerg ikke er på ghettolisten. Det viser sig, at de på Brønshøj Skole har højere tanker om deres unge, end personalet på Tingbjergskolen har. Det ærgrer pædagogisk leder Gitte Larsen, at undersøgelsen viser, at personalet på Tingbjerg Skole tænker værre om de unge, end de burde, men ser ligesom Jan Philipsen positivt på resultaterne.

»Jeg glæder mig over, at ungerne er bedre og dygtigere, end vi troede. Det, synes jeg, er vigtigt, at vi går videre med fra undersøgelsen,« siger den pædagogiske leder i fritidsinstitutionen på Tingbjerg Skole.


HVAD ER GHETTOLISTEN?
En liste over udsatte områder i Danmark, hvor mindst 1.000 beboere opfylder mindst tre ud af disse fem kriterier:

1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gen-nemsnit for de seneste 2 år).

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen(*).

Kilde: Direkte citereret fra regeringen.dk