I denne pjece kan du læse mere om, hvad de gode vuggestuer gør, og hvad der kendetegner dem.

Ny forskning, både national og international, peger entydigt på, at institutioner for de mindste børn af høj kvalitet gør en mærkbar positiv forskel for alle børn, og især de socialt udsatte. Det er en viden, som forpligter, og som vi må tage alvorligt.