Det gør en kæmpe forskel for både trygheden og den pædagogiske kvalitet, når kommunerne støtter op om deres pædagoger i en presset coronahverdag. Sådan lød det, da pædagoger var indkaldt til møde med statsminister Mette Frederiksen. ”Vi blev hørt og anerkendt,” fortæller de.

Opdateret d. 13. januar 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Nu har såvel statsministeren som børne- og undervisningsministeren fået klar besked om, hvordan det er at være pædagog i en coronatid.

11. januar var tre pædagoger nemlig indbudt til online-møde med Mette Frederiksen (S) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S) for at fortælle deres arbejdsvilkår under den igangværende corona-pandemi.

Leder: Corona presser økonomi og vagtplan

En af dem, Janni Juhl-Petersen, som til daglig er leder i en integreret institution i Hvidovre Kommune, prioriterede at fortælle om institutionernes udfordringer ud fra et ledelsesperspektiv:

”Vi havde cirka fem minutter hver, så jeg fokuserede på lederdelen, hvor vi blandt andet udfordres af, at anbefalingerne i retningslinjerne kan være svære at leve op til.  Derudover så tolkes muligheden for dimensionering forskelligt fra kommune til kommune,” fortæller lederen til Børn&Unge og påpeger, at hun ifølge Hvidovre Kommunes vurdering ikke selv kan dimensionere på institutionens åbningstid:

”Det udfordrer mig i at kunne tilrettelægge en hverdag, hvor jeg bruger mine personaleressourcer bedst muligt, når det fra halvdelen af forældrene kan være svært at få tilbagemeldinger på, i hvilket tidsrum deres børn kommer,” siger Janni Juhl-Petersen.

Hun påpeger, at kommunerne stadig ikke har fået udbetalt de penge, som i foråret blev afsat til at dække ekstraudgifter under corona-epidemien.

”Jeg har endnu ikke fået dækket vikarudgifter jeg havde i forbindelse med genåbningen i foråret. Så det kan være svært at bruge ekstraressourcer, selvom der i anbefalingerne indirekte står, at man skal have den fornødne dækning. Jeg er budgetansvarlig og vil være nervøs for at stå med en udgift, som ikke bliver dækket,” siger Janni Juhl-Petersen.

Walkie-talkier, vikarer og daglig rengøring

Pædagog Mette Nielsen fra Billund deltog også i mødet. Hun fortalte om en hverdag uden corona-udbrud og en følelse af at arbejde i en kommune, som prioriterer forebyggelse, rengøring og vikardækning.

”Sådan har det været helt fra start siden før nedlukningen i foråret. Det virker, som om der har været god kommunikation med forvaltningen hele vejen. Vi har rengøring, som kommer dagligt og tager alt udendørs og indendørs. Vi mangler ikke noget, og vi er ikke nervøse for ekstraudgifter selvom pengene til corona-udgifterne ikke er kommet ud til kommunerne endnu. Det giver en stor tryghed, og jeg kan forstå, at det langt fra er sådan i alle kommuner,” fortæller Mette Nielsen.

Hun og kollegerne har blandt andet fået udleveret walkie-talkier, så de kan tale sammen uden at skulle forlade de små børnegrupper. Samtidig føler Mette Nielsen, at der er den nødvendige opbakning fra kommunen til hurtigt at træffe beslutning om delvis nedlukning og hjemsendelse af børn i tilfælde af personalemangel.

Føler sig anerkendt og hørt

Både Mette Nielsen og Janni Juhl-Petersen havde følelsen af at tale med en statsminister, som lyttede oprigtigt:

”Jeg følte faktisk, at der blev lyttet oprigtigt, selvom det er en lidt kunstig situation med det her online-møde, for man kan ikke fornemme atmosfæren i rummet, som man kan ved et normalt møde,” siger Janni Juhl-Petersen, der dog også så fordele ved ikke at skulle møde op i statsministeriet:

”Jeg tror faktisk, formen med, at Mette Frederiksen sidder der på en skærm, passede mig fint. For hun er jo også på skærmen hjemme i min stue af og til. Og det gjorde nok, at jeg var mindre nervøs,” fortæller hun.

Også Mette Nielsen følte, at der var oprigtig interesse for hendes fortælling:

”Jeg var selvfølgelig nervøs til at starte med, men det var dejligt at blive hørt. Jeg synes ikke rigtig, vi pædagoger bliver anerkendt, men under mødet følte jeg, at vi blev hørt. Mette Frederiksen virkede oprigtigt interesseret og stillede en masse spørgsmål. Det var tydeligt, at mange andre steder er folk ikke trygge, og det er fuldt forståeligt, når man ser på deres forhold. Derfor er det fedt at kunne fortælle om det, der gør mig og mine kolleger trygge. Jeg håber, at andre kommuner kan lære af det.”

Behov for realistiske løsninger

Med til mødet var blandt andre også en pædagogisk assistent  og en dagplejer samt BUPL-formand Elisa Rimpler og Kim Henriksen, formand for pædagogisk sektor i FOA.

Elisa Rimpler gentog en række af de problemstillinger, pædagogerne landet over oplever.

”Jeg kunne absolut genkende de udfordringer, hun bragte på banen,” fortæller Janni Juhl-Petersen:

”Jeg synes, hun havde en god vinkel i forhold til, at vi har en vigtig samfundsfunktion og skal være åbne , men også at der skal passes på os pædagoger.”

Samtidig var det interessant at få indblik i andre kommuners corona-hverdag, fortæller både Mette Nielsen og Janni Juhl-Petersen.

”På den ene side var der mange ting, jeg gerne så, at Hvidovre Kommune lod sig inspirere af. Men samtidig er der stor forskel på en vestegnskommune og eksempelvis Billund i midtjylland, så det er ikke alt, der bare kan overføres. Og jeg synes absolut, kommunen arbejder med os. Men de kan jo ikke trylle,” siger Janni Juhl-Petersen.

Af samme grund opfordrede hun netop ministrene til at sikre klarhed om dimensionering:

” Vi er nødt til at kigge på løsninger, som ikke er dyre. I foråret blev vi hjulpet af, at vi kunne bruge hjemsendte pædagogstuderende som vikarer. Det kan vi ikke nu, og dimensionering er et realistisk værktøj til at håndtere personalemangel, som ikke koster på økonomien.”