Pædagoger i stort tal melder sig til corona-beredskab i kommuner og regioner. Pædagog Helle Poulsen er klar til at hjælpe til som laborant. Der kan også blive behov for hjælp den anden vej, hvis pædagoger i en institution med nødpasning bliver syge. Så kan det være andre end pædagoger, der skal stå for nødpasningen

Opdateret d. 23. marts 2020

Af: Kurt Balle, journalist,

Pædagoger spænder vidt. Det viser sig i praksis i disse corona-tider, hvor pædagoger fylder godt op i de forskellige former for beredskaber og jobbanker, der er opstået i regioner og kommuner, og som der kan trækkes på, hvis krisen yderligere forværres.

Én af dem, der har to uddannelser og som er parat til at gøre en indsats, hvis der bliver behov for det, er pædagog Helle Poulsen, der til dagligt arbejder i Børnehuset Kokholm i Viborg. Hun er oprindeligt uddannet industrilaborant og arbejdede omkring 10 år frem til 1997 på Forskningscenter Foulum, hvorefter hun tog uddannelsen som pædagog. Hun har arbejdet som pædagog siden 2000, men nu er hun klar til at bruge sin første uddannelse igen, hvis der skulle blive brug for det.

»Ja, jeg har da lige stået og lavet mit eget håndsprit,« smiler Helle Poulsen.

Hun er udmærket klar over, at det vil kræve noget oplæring, hvis hun for eksempel skal udfylde en plads som hospitalslaborant eller arbejde på en sterilcentral på et hospital.

»Men det vil ikke være fremmed for mig, for selv om det er som industrilaborant, jeg har arbejdet, er der jo nogle grundlæggende og basale ting, jeg har kendskab til i forbindelse med analysearbejde med videre. Jeg er i hvert fald parat, hvis det skulle blive nødvendigt,« siger Helle Poulsen.

Pædagog Helle Poulsen arbejdede som laborant, før hun blev pædagog. Nu er hun klar til at bruge den uddannelse igen, hvis der bliver behov for det (privatfoto).

Hvis pædagogerne bliver syge

Kirsten Mygind er leder i Børnehuset Kokholm i Viborg, og hun er ligesom sine kolleger i de øvrige kommunale institutioner i Viborg blevet bedt om at melde tilbage, hvis der er pædagogisk arbejdskraft med andre kompetencer end de pædagogiske.

»Og her har jeg to i huset med anden uddannelse. Den ene har en social- og sundhedsassistentuddannelse, og den anden er Helle med uddannelsen som industrilaborant,« fortæller Kirsten Mygind.

Hun har ikke kun skullet melde tilbage, hvilke kompetencer der findes i det pædagogiske personale. Hun har også skulle beskrive, hvad de eventuelt i værste fald kan få behov for i institutionen. Børnehuset Kokholm har nødpasning, og det er en samfundsmæssig vigtig funktion, der under alle omstændigheder skal opretholdes.

»Vi kan jo komme i en situation, hvor personalet bliver syge. I forvejen er det jo ikke alle, der kan deltage i nødpasningen. Dem, der selv er udsatte, er ikke på arbejde, fordi de ikke må udsættes for smitterisiko,« siger Kirsten Mygind.

Pædagoger fra Børnehuset Kokholm skal altså kunne træde til i andre funktioner og andre opgaver, men den modsatte situation kan også opstå: at børnehuset får behov for assistance. Og den situation er det også vigtigt at forberede sig på.

»Hvis vi lægger os syge, skal andre kunne træde til. Det kan være pensionerede pædagoger, eller det kan være lærere. Vi har i et skema meldt tilbage, at det skal være ’nogen der har kendskab og erfaring i at arbejde med børn, der har et anerkendende menneskesyn, der har overblik og som eventuelt er praktisk anlagt.’ Det kan være faggrupper inden for pleje og omsorg eller instruktører, der arbejder med børn og unge i kultur og fritidsliv,« siger Kirsten Mygind.

’Overvældende’

Region Midtjylland var først til at oprette en corona-jobbank, og siden fulgte de øvrige regioner. Det seneste tal af tilmeldte til den midtjyske jobbank er 4200, og af dem er de 646 pædagoger. Dette tal indeholder både pædagoger i daginstitutioner, socialpædagoger, pensionerede pædagoger mv. og, er som regionen udtrykker det, ’en broget flok.’ Også i de øvrige regioner har flere hundrede pædagoger erklæret sig klar til at tage en tørn.

»Jeg synes, det er ret overvældende, så mange, der generelt har meldt sig. Det er meget flot,« siger afdelingschef i HR Jørn Mørup, Region Midtjylland.

Han er udmærket klar over, at mange af dem, der har meldt sig, kan komme i spil i deres hjemkommune i stedet for i regionen, og det har han det fint med.

»Under alle omstændigheder viser det en stor vilje til at gøre en indsats, både blandt pædagoger og blandt sundhedspersonalet,« siger HR-chefen.

Efter at regionerne har oprettet corona-jobbanker har en del kommuner som Viborg fulgt trop og har oprettet lignende jobbanker.