Boern Amp Unge Nanna Hoeyrup Andersen Privatfoto 149


Nanna Høyrup Andersen er en af initiativtagerne til et borgerforslag, der skal give forældre bedre muligheder for at passe syge og hjemsendte børn. Privatfoto