Mange pædagoger har svært ved at forestille sig, at de skal arbejde helt frem til pensionsalderen, viser ny undersøgelse fra Epinion.

Opdateret d. 13. marts 2019

Af: Mikkel Prytz, Journalist

Det er svært for mig at forestille mig, at jeg kan blive ved med at arbejde frem til pensionsalderen, når jeg ser på mit arbejdsliv nu.

Sådan svarer næsten hver anden pædagog i en analyse, som LO, nu en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), har fremlagt på baggrund af en undersøgelse fra Epinion.

Flere end 6000 medarbejdere fra mange forskellige fag­grupper har deltaget i undersøgelsen, og når man ser på det samlede ­resultat, er det hver tredje danske ­løn­modtager, der har vanskeligt ved at se sig selv blive på arbejds­markedet til det sidste.

 

Infografikken viser fordelingen af pædagogernes svar på tesen: ‘Der er forhold i mit arbejdsliv, der kan gøre det vanskeligt for mig at blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen’.

Undersøgelsen viser også, at hver femte lønmodtager føler sig nedslidt enten fysisk eller ­psykisk. Og det har betydning for det ­antal sygedage, en medarbejder har. En stor del af deltagerne svarer ­nemlig, at deres sygefravær ­skyldes problemer med arbejdsmiljøet.

FTF, nu også en del af FH, har tid­ligere spurgt pædagoger i ­alderen 50-64 år, om de kan se sig selv ar­bejde frem til folkepensions­alderen. Her svarede kun en tredje­del ‘ja’.