Gode eksempler på inddragelse af pædagogerne i elevernes læringsmiljøer.

Udgivet d. 26. februar 2018

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalte BUPL og KL, at se på, hvordan pædagogernes faglighed og kompetencer konkret kan bidrage til alle børns læring og trivsel samt hvilke faktorer, der kan fremme, at det lykkes.

Det blev besluttet at indhente og videreformidle gode eksempler på inddragelse af pædagogerne i elevernes læringsmiljøer.

På udvalgte skoler er der blevet foretaget casebesøg , som alle har bidraget med deres fortælling om, hvordan de har fået tydeliggjort pædagogens kompetencer og arbejde i skolen og bragt dem aktivt i spil i skolens hverdag.