Pædagoger arbejder i pauserne og tager arbejde med hjem, viser BUPL’s vilkårsundersøgelse. Det er et problem, mener både BUPL og en ekspert i psykisk arbejdsmiljø.

Opdateret d. 21. juni 2019

Af: Mikkel Kamp (journalist), Foto: Colourbox

Lidt under hver anden pædagog arbejder mindst én gang om ugen i deres pause, og hver fjerde tager mindst en gang om ugen opgaver med hjem.

Det dokumenterer BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse. Det er for ofte, siger Mette Skovhus Larsen, faglig sekretær i BUPL.

»Det er en kendt problematik, at pædagoger indimellem kan blive nødt til at arbejde i pausen, fordi der kan ske noget uforudset, men når det sker hver uge eller oftere, er det bekymrende, for det skyldes, at vagtplanerne ikke hænger sammen på grund af ringe normeringer.«

Hun vurderer, at de opgaver, pædagoger klarer udenfor normal arbejdstid, blandt andet er planlægning af møder om børn med udfordringer, arbejde med børnevurderinger og aktivitetsplaner.

Karen Albertsen, forsker og partner i konsulenthuset Teamarbejdsliv, kalder de manglende pauser en negativ spiral.

»Når pædagogerne ikke holder pauser, indikerer det, at der er et stort arbejdspres. At springe pausen over kan gøre arbejdspresset mere belastende, fordi man ikke undervejs i arbejdsdagen får sundet sig og koblet af fra arbejdet. Så de manglende pauser er en indikation af, at arbejdspresset er en belastning, og det er i sig selv en belastning at droppe pausen,« siger hun.

 

Føles uretfærdigt

Hver fjerde pædagog tager mindst en gang om ugen arbejde med hjem. I sig selv er der ikke noget galt med at arbejde hjemme, men når det ikke er en del af overenskomsten, kan det gå ud over arbejdsmiljøet, fortæller Karen Albertsen.

»Når det ikke indgår i overenskomsten, kan det opleves som urimeligt. Det er vigtigt, for ’oplevet retfærdighed’ er en af de afgørende forudsætninger for et godt arbejdsmiljø.«

Karen Albertsen peger på, at oplevelsen af retfærdighed især kan blive udfordret, hvis man er på deltid og alligevel må arbejde mere, end man havde forventet.

»Man vælger typisk at gå på deltid, fordi man har et privatliv, som kræver, at man er hjemme – måske fordi man har små børn. Man tjener jo også mindre, og så opleves det ikke retfærdigt, hvis man skal arbejde mere end for eksempel 32 timer,« siger eksperten i arbejdsmiljø.

 

Løft sagen op i systemet

Det er vigtigt, at den enkelte pædagog ikke påtager sig et for stort individuelt ansvar, siger Mette Skovhus Larsen fra BUPL.

»Der kan være behov for at blive indimellem, men dette er udtryk for en usund kultur. Man skal tage det op på et personalemøde og tale med sin tillidsrepræsentant, hvis det er et strukturelt problem. Det skal løftes op i systemet, så forvaltningen bliver klar over det. Jeg vil gerne se den børn- og ungechef, der stiller sig frem og siger, at kommunen prioriterer, at pædagogerne ikke skal holde pause, eller at de skal arbejde i fritiden,« siger hun og fremhæver, at BUPL på landsplan konstant arbejder for at sætte fokus på normeringer og vilkår:

»Samtidig rejser mange tillidsrepræsentanter problematikken i MED-udvalg, og nu kan de bruge undersøgelsen som dokumentation.«

LÆS MERE: ‘Ja, vi arbejder i pausen’ i Børn&Unge nummer 8.