Mens corona-bekymringer blandt pædagoger i risikogruppen fyldte meget i påskeferien, har telefonerne hos BUPL’s lokale fagforeninger været larmende tavse på dagen, hvor landets daginstitutioner er genåbnet. Forståeligt, for pædagogerne har haft for travlt til at ringe, fortæller lokalformænd, der følger op på, om åbningen er foregået forsvarligt for både børn og pædagoger.

Opdateret d. 16. april 2020

Af: Mathilde, Margrethe Graulund, Jesper Nørby, journalister

Kommunerne og pædagogerne har haft travlt, siden statsminister Mette Frederiksen (S) midt i påskeferien fortalte, at landets daginstitutioner, SFO’er, og skolernes yngste klasser skulle genåbne den 15. april.

Flere kommuner har da også erkendt, at det efter den langvarige corona-nedlukning ikke har været muligt at lave en forsvarlig genåbning med så kort varsel.

I Nordjylland er det eksempelvis kun omkring halvdelen af kommunerne, som genåbner 15. april, fortæller formand for BUPL Nordjylland, Liselotte Thomsen.

Mens der i påskeferien var en række henvendelser fra de nordjyske pædagoger, har telefonerne hos BUPL Nordjylland nærmest ikke ringet de seneste par dage.

»Det giver mening, for pædagogerne har haft enormt travlt med genåbningen. Især i de kommuner, hvor genåbningen er sket allerede i dag,15. april. Der er stor set alt personale indkaldt til at løfte opgaven med at lave en tryg genåbning for børnene. De har simpelthen ikke haft tid til at kontakte os endnu,« siger Liselotte Thomsen.

Advarer: Ekstra opgaver lander hos pædagogerne

BUPL-formændene er i disse dage i dialog med både kommunerne og pædagogernes tillidsrepræsentanter for at danne sig et overblik over de største udfordringer i forbindelse med genåbningen.

BUPL Århus advarer allerede nu om, at pædagoger på skoleområdet bliver pålagt en række ekstra opgaver i forbindelse med genåbningen. Det sker, fordi opdelingen af børnene betyder, at der ikke er lærere nok til at varetage arbejdet.

»Det betyder, at vi har pædagoger, som får et væsentligt større arbejdspres, fordi de får eneansvar for grupper af børn i skolen i mange timer,« fortæller BUPL Århus-formand Marianne Gilbert Nielsen.

Kommuner fortolker allerede reglerne

Kommunernes vidt forskellige tilgange har fået stor indflydelse på rammerne for genåbningen. Det gælder blandt andet i Nordjylland, fortæller Liselotte Thomsen:

»I Mariagerfjord Kommune, hvor man har åbnet 15. april, er forældrene blevet bedt om at melde ind, om børnene kommer. Men det har Aalborg Kommune eksempelvis ikke gjort. Derfor har pædagogerne og lederne ikke kunnet vide, hvor mange børn, der ville komme. Så en institution i Aalborg, som er normeret til 100 børn, har måttet forberede sig på, at der kunne komme 100 børn her til morgen.«

Enkelte kommuner har stadig ikke styr på fordelingen af værnemidler som eksempelvis håndsprit. Samtidig er der allerede nu eksempler på kommuner, der begynder at fortolke Sundhedsstyrelsens retningslinjer, fortæller Jonna Gudmundsen, formand for BUPL Sydjylland:

»Når Sundhedsstyrelsen ”anbefaler” noget, er der nogle kommuner der siger ”jamen så er det jo ikke et krav.” Det er noget af det, vi kommer til at følge tæt op på de kommende dage,« fortæller hun.

Store bekymringer hos ledere og særligt udsatte

I påskeferien hørte de lokale BUPL-fagforeninger fra en række bekymrede pædagoger, som enten selv var i risikogruppen for at blive alvorligt syge af smitte med corona-virus, eller som havde særligt udsatte familiemedlemmer.

Men der har også været henvendelser fra ledere, som har knoklet med at skabe overblik, lyder det fra flere af BUPL-formændene.

»Lederne har været under et voldsomt pres i forhold til at være hovedansvarlig for genåbningen. De har været super ansvarlige og har forstået kompleksiteten i det her. De har formået af løfte en opgave, som har været kæmpestor,« fortæller Henriette Brockdorff, formand for BUPL København.

»Det er gået meget hurtigt«

Selvom mange pædagoger og ledere har fortalt, at de glæder sig til at komme i gang igen, er glæden flere steder blandet med bekymringer og en følelse af, at forløbet op til genåbningen har været forhastet.

»Mange har givet udtryk for, at man burde have haft en dag eller to mere til at gøre klar til en tryg og forsvarlig genåbning,« fortæller Liselotte Thomsen fra BUPL Nordjylland.

Formand for BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl, vurderer, at pædagoger og ledere som udgangspunkt føler sig klar til opgaven med genåbningen. Men der er stadig usikkerheder.

»Der er nogle konkrete usikkerheder om, hvad man eksempelvis gør, hvis ens barn bliver sygt. Men mit indtryk er, at de pædagoger, der ikke har disse konkrete problemstillinger, føler sig meget godt klædt på fra lederne og forvaltningerne til at gå i gang,« siger hun.

BUPL Sydjylland har allerede nu hørt fra pædagoger, som helt konkret er bekymrede for, hvordan de bedst skal løfte den pædagogiske opgave og skabe trygge rammer for børnene i den nye hverdag:

»Det er noget, der kræver fokus på den lange bane. Det her er ikke bare overstået om to uger. Det vil være en stor opgave både for os og for kommunerne i den næste lange tid,« vurderer formand Jonna Gudmundsen.