Når grunden gynger under børn, er trygge rammer og nærhed til pædagoger en afgørende forudsætning for at genvinde fodfæstet. De store forskelle ligger i de små hverdagssituationer, viser forskning.

Opdateret d. 25. september 2019

Af: Anne Anthon Andersen (Journalist), Foto: Colourbox

Der er meget, pædagoger kan gøre for at hjælpe børn i udsatte positioner. Og det er de mestre i.

Sådan lyder budskabet fra Ida Skytte Jakobsen. Hun er docent i et forskningsprogram på UCL, der handler om resiliens og socialt arbejde. Hun serverede sit budskab, da hun 17. september deltog i det nye koncept ’Social Talks’ om tidlig indsats.

»Det afgørende er at skabe stabile omgivelser og tryghed og at møde barnet med omsorg, håb og tro på, at det vil klare sig godt – det handler om den menneskelige nærhed, som pædagoger er mestre i. I forskningen kalder vi det ’almindelig magi’,« fortæller hun.

Nyt værktøj styrker indsats

Det er typisk, når udsatte børn ikke alene på hjemmefronten, men også i deres øvrige hverdagsliv, mangler tryghed og stabilitet, at det går rigtig galt, viser forskningen. På den første ’Social Talk’ fortæller Ida Skytte Jakobsen om et nyt værktøj, som skal hjælpe pædagoger og forældre til at gribe tidligt ind og holde fast i støtten.

Værktøjet består af et skema, som indkapsler en række væsentlige behov, børn har, for eksempel sund mand, tilstrækkeligt søvn, at lege, at være tryg og at kende sig selv.

»Netop fordi det er behov, som for de fleste helt naturligt får opfyldt, skal vi passe på ikke at komme til at tage dem for givet. Pointen med skemaet er at tydeliggøre, at vi skal gøre mange forskellige ting i indsatsen for barnet, at vi skal skabe overblik over, hvad vi gør, og hvor vi så skal sætte yderligere ind,« forklarer Ida Skytte Jakobsen.

Byen og børnene brændte sammen

Skemaet bygger blandt andet på et forskningsprojekt, som blev brugt i genopretningen af den engelske turist- og forlystelsesby Blackpool, som brød sammen i 1980’erne, da charterturismen tog over. Arbejdsløsheden rasede, selvmordsraten steg, byen resignerede. Og børnene mistrivedes.

Et hold forskere har fulgt arbejdet med at ruste byens udsatte børn til at udvikle sig og trives. 100 skoler har indført særlige tiltag med afsæt i skemaet. I byens fortove er støbt budskaber, der skal minde alle om, hvad børn har behov for.

»Det sender et signal til hele byen, og det understreger, at det er noget, vi gør sammen,« forklarer Ida Skytte Jakobsen om grundtanken bag det at arbejde med resiliens.

Du kan se skemaet her (pdf)

En øjenåbner

Selvom mange af forskningens pointer er kendt stof for pædagoger, oplever hun, at skemaet er en øjenåbner, når hun er ude og fortælle om det.

»Det er ikke ny viden for pædagoger. Men skemaet kan skabe overblik over, hvilke indsatser man lykkes med, og hvilke man er nødt til at iværksætte med andres hjælp. Det øger mulighederne for en fælles indsats.«

Skemaet er også et værktøj, pædagoger kan bruge til at holde fast i, hvad børn har brug, når de er i dialog med beslutningstagere.

»Det kan være med til at synliggøre, hvilken opgave intuitionen står med i forhold til en konkret børnegruppe og gøre det tydeligt, hvis ens normering er utilstrækkelig,« siger Ida Skytte Jakobsen.

Hvad er resiliens?

Begrebet resiliens betegner en proces i menneskelig udvikling, hvor udviklingen forløber mere positivt end forventet, når man tager opvækstbetingelser og vilkår i betragtning. Man kan sige, at resiliens er at udvikle sig positivt på trods af vanskelige betingelser. Resiliens er altså en proces og ikke et træk ved barnet. Den pædagogiske og psykologiske forskning i resiliens handler om, hvordan man kan hjælpe børn, unge og voksne til at trives og udvikle sig på trods.

Kilde: Pædagogik – Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Af Charline Amdisen-Bossen, Anita Lyngsø, Johannes Andersen, Lone Wiegaard m.fl.

Hvad er Social Talks?

Formålet med ’Social Talks’ er dele viden, redskaber og fortællinger om, hvordan man øger trivslen og styrker den tidlige indsats blandt de mindste børn.
’Social Talks’ består af konkrete events/konferencer, der videofilmes og lægges på en hjemmeside, hvor alle interesserede kan følge med og finde nyt læringsmateriale. Målgruppen er pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere og jordemødre, men også studerende og undervisere på professionsuddannelserne, ledere i den offentlige sektor samt frivillige og professionelle i NGO’er.
Projektet har fået knap fire millioner kroner fra Egmont Fonden.

Du kan følge med her: http://socialtalksonline.dk/
Del gerne linket med dine kolleger. Så kan I holde øje med, hvornår der er noget, som I ønsker at se og/eller deltage i.