Flere arbejdsgivere lægger op til at afskedige pædagoger, som lider af senfølger efter coronasmitte på jobbet. BUPL har fået stoppet flere potentielle fyringer, men advarer om udsigt til endnu flere sager. Sundhedsministeren kalder det moralsk forkert at fyre senfølgeramt frontpersonale.

Opdateret d. 2. december 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Flere hundrede pædagoger blev smittet med COVID-19 på jobbet i de sidste uger af 2020. Nu, et år senere, er nogle kommuner begyndt at rasle med sablen over for pædagoger, som er hårdt ramt af senfølger.

BUPL kender til flere eksempler på arbejdsgivere, som enten har opsagt pædagoger eller stillet spørgsmålstegn ved deres ansættelser i sager, hvor pædagogerne på grund af COVID-senfølger har været helt eller delvist sygemeldt i længere tid.

Det sker, selvom COVID-smitte på jobbet og senfølger fra smitten er arbejdsskader.

’Opsigelsen virkede meget unødvendig’

En af de lokale BUPL-fagforeninger, som har måttet kaste sig ind i en sag, er BUPL Sydjylland. Her modtog et senfølgeramt medlem i efteråret en betinget opsigelse fra sin arbejdsgiverkommune.

”Medlemmet havde været delvist sygemeldt igennem en længere periode, men der var en klar plan for, hvordan medlemmet i løbet af de næste uger skulle vende tilbage til normal arbejdstid. Dialogen med både Jobcenter og lederen på arbejdspladsen havde været god og konstruktiv. Derfor virkede den varslede opsigelse fra kommunen meget unødvendig,” fortæller Gitte Møberg, socialrådgiver og faglig konsulent i BUPL Sydjylland.

Hun fik med det samme opbakning til at forsøge at få kommunen til at trække opsigelsen tilbage:

”Den politiske ledelse i BUPL Sydjylland var meget tydelig på, at selvfølgelig skulle vi kæmpe mod opsigelsen, for pædagoger skal ikke fyres på den måde efter COVID-smitte på jobbet,” fortæller Gitte Møberg.

Minister: Moralsk forkert at fyre senfølgeramte

I september 2021 havde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et åbent samråd i Folketinget understreget, at det var ’etisk og moralsk forkert’ at fyre senfølgeplaget sundhedspersonale, som har stået i front, og at der i stedet skulle findes andre løsninger.

Den udtalelse brugte Gitte Møberg i forhandlingen med kommunen, og kommunen endte med at trække opsigelsen af pædagogen tilbage:

”Pædagogerne har også arbejdet i frontlinjen, ligesom sundhedspersonalet, og de har ikke haft tilstrækkelige muligheder for at bruge værnemidler. Det var et af vores vigtigste argumenter. Pædagogerne måtte jo slet ikke bruge mundbind, og det var samtidig umuligt at holde en meters afstand, når pædagogerne skulle tage sig af børnene og yde omsorg. Det pointerede vi i forhandlingen med kommunen,” fortæller Gitte Møberg.

Politisk pres kan hjælpe pædagoger

Efter BUPL’s indgriben er pædagogen stadig ansat samme sted.

”Der har været en god tone og dialog med lederen, og medlemmet har hele vejen igennem forløbet ønsket at fortsætte på arbejdspladsen,” fortæller Gitte Møberg.

Hun vurderer, at den store bevågenhed omkring COVID-ramt frontpersonale kan styrke BUPL og medlemmernes forhandlingsposition i sager om senfølgeramte pædagoger:

”Det, at en minister understreger, at senfølgeramt frontpersonale ikke bør fyres, gør altså en forskel i forhandlingen med kommuner, som opsiger pædagoger ramt af senfølger,” siger hun.

Flere sager kan være på vej: BUPL er klar

Ifølge BUPL’s arbejdsskadeteam er sygdomsforløbet i sagen fra BUPL Sydjylland ikke atypisk for de senfølgeramte pædagoger.

BUPL kan derfor ikke afvise, at det i de kommende måneder bliver nødvendigt at gå ind i flere sager om opsigelser af senfølgeramte pædagoger.

”BUPL’s lokale fagforeninger følger sagerne og går i dialog med arbejdsgivere, der varsler opsigelser. Vores mål er selvfølgelig at få trukket opsigelserne tilbage,” siger Bitten Persson, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med blandt andet arbejdsskadesager som politisk ansvarsområde.

’Bekymrende, at det er nødvendigt’

På trods af sundhedsministerens ord om senfølgeramt frontpersonale ser Bitten Persson på mange måder sager om senfølger på linje med andre sager om arbejdsskader og erhvervssygdomme, som BUPL går ind i:

”Det er naturligt, at vi varetager medlemmernes interesser i de her sager. Men jeg synes, det er bekymrende, at det er nødvendigt at skulle tage fat i arbejdsgivere, som vil opsige senfølgeramte pædagoger. Arbejdsgiverne burde tænke i at finde andre løsninger. For pædagogerne lider jo af senfølger, fordi de gør en indsats i en tid, hvor Danmark har mest brug for det,” understreger Bitten Persson.

Pædagoger, som mener, de er blevet smittet med COVID-19 på jobbet, bør kontakte BUPL’s arbejdsskadeteam. Læs mere her.