Selvom risikoen for coronasmitte har ført til lukning af landets daginstitutioner, arbejder pædagogerne videre, og på Facebook giver hundredevis af dem nu indblik i, hvad arbejdstiden bliver brugt på.

Opdateret d. 27. marts 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Selvom coronakrisen holder daginstitutionerne lukket, arbejder landets pædagoger videre. Det gælder ikke bare de pædagoger, som deltager i nødpasning eller arbejder med udsatte unge.

Også hjemsendte pædagoger fortsætter arbejdet, og i et opslag på Facebook fortæller hundredevis af dem, hvordan de benytter hjemmearbejdstiden.

En af de pædagoger, som er røget til tasterne, er Bente Andersen. Hun bruger blandt andet hjemmearbejdstiden til at lave sproghandleplaner, arbejdsplaner og statusbeskrivelser om børnene samt på at forberede styrkede pædagogiske læreplaner, pædagogiske aktiviteter og læringsmål for den kommende periode.

»Og jeg kunne blive ved. Der er en del arbejde, vi i den pædagogiske praksis kan forberede derhjemme,« fortæller Bente Andersen, der samtidig udfører en række opgaver som tillidsrepræsentant.

Møder og forældresamtaler er flyttet online

Mange gør en indsats for at hjælpe de hjemsendte børn og deres forældre. Det gælder blandt andet pædagogerne på Vodskov Skole, fortæller Maria Vigil Martens:

»Vi har blandt andet udarbejdet et idékatalog til børn og forældre med ideer til, hvordan man kan kombinere leg og læring i denne tid. Ligeledes tilbyder nogle FaceTime-møde med hvert barn i klassen.«

I det hele taget er både personalemøder og forældresamtaler i stor stil flyttet online under coronakrisen, viser pædagogernes kommentarer.

Eksempelvis har Susanne Neermann Bach og to kolleger via Messenger lavet målbeskrivelser for kreaværksted og planlagt resten af dette skoleårs kreative aktiviteter.

»Derefter havde jeg et timelangt Google Meet-møde med mit seje årgangsteam, hvor vi blandt andet udvekslede vores strategier for, hvordan vi passer på de mest sårbare børn i denne tid, og hvordan vi holder kontakten med alle børn. Vi fordelte også opgaverne for planlægning og udgivelse af næste uges undervisningsmateriale. Så blev det tid til at samle et katalog af idéer til aktiviteter under hjemmeskolingen,« fortæller hun.

Gitte Dalsgaard Hansen og hendes kolleger har oprettet e-sportshold tre gange om ugen, hvor de og eleverne snakker sammen over Discord og spiller League Of Legends og Roblox.

»Det fungerer super godt, og det er dejligt at kunne opretholde kontakten med eleverne.«

Tid til at gå i dybden

Flere pædagoger udnytter også muligheden for at gå pædagogfagligt i dybden med eksempelvis børneevalueringer og forældresamarbejdet. Blandt dem er Majken Honoré Lund Sørensen:

»Til hverdag er tiden knap til forberedelse og faglig fordybelse. Jeg bruger blandt andet min tid på: Forberedelse af forældresamtaler, materiale/vejledning til kommende studerende, handleplaner, TRAS (Tidlig Registrering af Sprogudvikling), afholder stuemøder, pædagogmøder i Google Meet, herunder faglig fordybelse og kommende pædagogiske tiltag i min vuggestue, samt laver skrivelse til forældre med gode ideer.« fortæller hun.

Desuden benytter pædagogerne hjemmearbejdsdagene til at få læst lektier til efteruddannelse samt pædagogfaglig litteratur, der styrker deres kompetencer og ruster dem til nye opgaver.

Leder: Fantastisk faglig kvalitet

Der er en enorm værdi i det arbejde, pædagogerne i øjeblikket er i gang med, mener leder af Børneområde Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune, Lissi Beier:

»Pædagogerne har selvfølgelig faglige refleksioner inde i hovedet hele tiden i hverdagen. Men der er sjældent tid til at være i dialog og reflektere sammen. Nu er der pludselig mulighed for et helt andet samspil, og jeg ser noget pædagogfaglig kvalitet i det arbejde, mine medarbejdere laver, som jeg bliver helt høj over,« fortæller Lissi Beier, der er leder af specialinstitutionerne Symfonien og Myretuen på 0-6-årsområdet med omkring 240 børn.

Blandt andet har hendes medarbejdere forberedt forløb, der skal sikre en god overgang for de mange børn, der skal til at skal indgå i nye grupper, når institutionerne igen åbner og de ældste børn skal til at gå i SFO.

”Pædagogerne arbejder specifikt ud fra dagtilbudslovens intentioner og planlægger hele den kommende periodes aktiviteter med udgangspunkt i disse intentioner i samspil med deres faglighed. Det er fantastisk at se, hvad de skaber sammen nu, hvor de pludselig har fået tid til det forberedende arbejde,« fortæller Lissi Beier.

Praktikanter og kælesnegle

På Facebook fortæller pædagog My Bjørnsgaard Christensen, at hun i øjeblikket laver overleveringer til børn, der skal rykke videre fra vuggestue til børnehave, og hun opfordrer desuden sine fagfæller til at prioritere vejledningen af pædagogpraktikanter i denne periode:

”Det er ekstra vigtigt at bruge endnu mere tid på nu, hvor de stakkels studerende i praktikken har en masse mål, de måske ikke kan udføre.”

De små og lidt mere skæve opgaver skal også stadig løses på trods af coronakrisen. Eksempelvis sørger Anna Landsgaard – ved siden af sit arbejde med læreplaner, TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats), og SMTTE-modeller for børnehavens mellemgruppe – blandt andet for at passe institutionens kælesnegle.