I dag er pædagoger en vigtig del af hverdagen i mange ældreinstitutioner, men der er stadig et stort uudnyttet potentiale.

Udgivet d. 26. februar 2018

Ældre borgeres livskvalitet og værdighed er de seneste år kommet på den politiske dagsorden og de ældres sociale og mentale trivsel er i fokus. Pædagoger er uddannede til at drage omsorg for menneskers udvikling og trivsel med udgangspunkt i den enkeltes behov og interesser.

Allerede i dag er pædagoger en vigtig del af hverdagen i mange ældreinstitutioner, men der er stadig et stort uudnyttet potentiale.

I denne udgivelse kan du læse om ti områder, hvor pædagoger hver dag gør en forskel i ældre borgeres liv.

Her kan du læse og downloade publikationen