For første gang har en pædagog fået anerkendt covid-19 som arbejdsskade. BUPL har flere sager med covid-19 og håber, at anerkendelsen vil gavne pædagoger på længere sigt.

Opdateret d. 21. august 2020

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Der var mange syge børn i vuggestuen i Holstebro Kommune tilbage i begyndelsen af marts. Nogle hostede, andre var snottede eller fik feber. Få dage senere bekendtgjorde statsminister Mette Frederiksen (S), at daginstitutioner sammen med store dele af resten af landet skulle lukke ned i en periode på grund af coronavirus. Men det var for sent for en kvindelig pædagog i vuggestuen, som snart efter begyndte at udvise symptomer på covid-19 og blev testet positiv.

Nu har hun fået anerkendt sin sygdom som en arbejdsskade, og dermed er hun den første pædagog, der får Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) ord for, at hun er blevet syg med covid-19 på grund af sit arbejde. Det glæder Mette Skovhus Larsen, faglig sekretær i BUPL med politisk ansvar for arbejdsmiljø.

»Vi er alle triste over at skulle stå i en situation, hvor vi må sige, at det er godt, at en pædagog får anerkendt covid-19 som arbejdsskade. Men pædagoger har stået forrest efter genåbningen af samfundet. Vi er en af de faggrupper, som er blevet bedt om at komme tilbage hurtigst muligt, og mange har endda været på arbejde undervejs, eller inden vi vidste, hvor meget smitten ville spredes. Derfor er denne afgørelse vigtig, både for de pædagoger, der er blevet smittet, og for dem, der bliver smittet fremadrettet,« siger hun.

Fysisk afstand ikke muligt

Pædagogen fra Holstebro fik med hjælp fra sin lokale BUPL-fagforening anmeldt sygdommen gennem egen læge. AES har i sin vurdering af sagen lagt vægt på, at flere af hendes kolleger også blev testet positive for covid-19.

Samtidig har AES lagt vægt på, at pædagogen ikke havde værnemidler til rådighed i sit arbejde, og at det ikke var muligt for hende at holde to meters afstand til børnene og dermed undgå fysisk kontakt. Da hun samtidig ikke har brugt offentlig transport i perioden, hvor hun blev smittet, har AES fundet det sandsynligt, at hun er blevet smittet med coronavirus gennem sit arbejde.

»Jeg håber, at afgørelsen vil betyde, at flere pædagoger anmelder det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis de får covid-19 gennem deres arbejde,« siger Mette Skovhus Larsen.

Uvished om senfølger

Lugtesansen er blevet påvirket af covid-19, men ellers ser pædagogen fra Holstebro ud til at have sluppet billigt fra at blive smittet med coronavirus. AES tager dog først stilling til, om hun har fået varige mén af sin sygdom, til juli næste år.

For endnu ved man ikke meget om, hvad de langsigtede konsekvenser af covid-19 kan være. Derfor understreger Mette Skovhus Larsen også, at man bør anmelde sin sygdom som en arbejdsskade, også selvom man ikke oplever følgevirkninger nu og her.

»Vi ved endnu ikke, om covid-19 giver senfølger og efterskader, som kan føre til tabt arbejdsevne på længere sigt. Og hvis man ikke har fået anerkendt sygdommen som en arbejdsskade, kan det blive sværere at køre en sag om kompensation,« tilføjer hun.


Flere arbejdsskader efter corona
  • BUPL har aktuelt fire sager om pædagoger, der har anmeldt covid-19 som arbejdsskade.
  • I alt havde AES pr. 17. august modtaget 1.040 anmeldelser om arbejdsskader efter covid-19, skriver Fagbladet 3F. Af dem var de 133 foreløbig blevet anerkendt, mens 139 var blevet afvist.
  • Kontakt din lokale BUPL-fagforening, hvis du bliver smittet med coronavirus. Her kan du blive hjulpet til at vurdere, om sygdommen skal anmeldes som en arbejdsskade.