Corona-retningslinjer og pressede normeringer har sendt børn og pædagoger udenfor store dele af dagen. Men det er de færreste, hvis overtøj er egnet til konstant udeliv hele vinteren. Derfor fik pædagog Pia Posborg kommunen til at købe nye flyverdragter til alt pædagogisk personale.

Opdateret d. 17. december 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at pædagoger for at mindske risiko for smitte med coronavirus enten laver aktiviteter med børn i mindre grupper eller tilbringer en stor del af dagen udenfor.

Førstnævnte stiller store krav til normeringerne i institutionerne, og mens sidstnævnte mange steder har fungeret fint i foråret og sommeren, er udelivet blevet hårdere efterhånden som regnen, blæsten og kulden har sat ind.

Det problem har Pia Posborg, pædagog og tillidsrepræsentant i Søhøjskolens SFO i Ølstykke, dog fundet en løsning på: Flyverdragter til hende resten af det pædagogiske personale i Egedal Kommune – betalt af kommunen.

”Det ville koste flere tusinde kroner”

Selvom Pia Posborg som SFO-pædagog er vant til udeliv, så er hendes vintergarderobe ikke af en kaliber, der kan holde hende varm, hvis næsten hele arbejdsdagen skal foregå udendørs i slud og blæst vinteren over.

”Vi var jo blevet pålagt af kommunen at være så meget ude som muligt, og det ville koste mig flere tusinde kroner at købe passende tøj til næsten konstant udeliv hver dag hele vinteren. Det syntes jeg simpelthen ikke var rimeligt,” fortæller hun.

Og Pia Posborg kunne se, at hun ikke var alene.

”Da efteråret kom med regn og kulde, var der mange, som stod ude og klaprede tænder. Så vi er glade for at kommunen har lyttet til vores forespørgsel og har købt flyverdragter til det pædagogiske personale,” fortæller hun.

Kommune: Vigtigt at understøtte medarbejderne

BUPL viderebragte Pia Posborgs ønske til Egedal Kommune, og kort efter blev der indkøbt 695 flyverdragter til de pædagogiske medarbejdere i kommunen.

“Der har været Covid-19 i Danmark et godt stykke tid, og pædagogerne har arbejdet hårdt i en lang periode. Derfor var det vigtigt for os at understøtte det helt konkrete behov for varmt udetøj til vintertiden, som pædagogerne gav udtryk for,” fortæller Lone Kvist, centerchef for Skole og Dagtilbud i Egedal Kommune.

Indkøbet af flyverdragter har kostet kommunen omkring 300.000 kroner.

“Corona-retningslinjerne giver udfordringer og skaber et pres, men vi ser også nogle gode muligheder i det voksende udeliv for børn og pædagoger, især når udstyret er i orden. Vi synes, naturen som læringsmiljø har fået et vigtigt fokus og det er flyverdragterne med til at understøtte,” siger Lone Kvist.

BUPL: Godt, at kommunen lytter

Hos BUPL Nordsjælland kvitterer formand Pernille Riis for, at Egedal Kommune har lyttet til pædagogernes ønsker.

”Normeringerne i Egedal Kommune er pressede, og det medfører, at børn og pædagoger er nødt til at være meget ude for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derfor er det godt at se, at kommunen er lydhør og handler hurtigt, når medarbejderne kommer med ideer til, hvordan de bedst kan løse den pædagogiske opgave,” siger hun.

Kampen for bedre normeringer i eksempelvis Egedal er et langt sejt træk, og det er positivt, at medarbejdere og kommune sammen finder løsninger på akutte problemer undervejs, mener Pernille Riis.

”I Egedal var der et ønske om indkøb af flyverdragter, men andre steder kan der være ønsker om læhegn på legepladsen, bedre udendørs belysning eller noget tredje. Det vigtige er, at kommunerne lytter, når medarbejderne gør opmærksom på et behov,” understreger formanden for BUPL Nordsjælland.