Kultur er både den mere traditionelle kunst og den kultur, som børnene selv udvikler, fortæller Kitti Kristiansen, souschef i Børnehuset Baunegården i Albertslund og leder af børnehaven. Hun har været med til at udarbejde temabeskrivelsen for læreplanstemaet ’Kultur, æstetik og fællesskab.’

Udgivet d. 27 april, 2017

Af: Steffen Hagemann (journalist), Modelfoto: Colourbox

Hvad er det vigtigste i dit læreplanstema?

»At temaet er blevet bredt ud og delt i to: Kultur og æstetik, det mere traditionelle, der ligner den måde, man har tænkt kultur før, og som handler om, hvordan børn oplever kultur i retningen af kunst i forskellige genrer og medier. Det handler også om børnenes egne erfaringer med materialer og medier og børnenes egne eksperimenterende udtryk. Den anden del, kultur og fællesskab, handler om den kultur, som børn selv udvikler og formidler i deres lege og den måde, de er sammen på i hverdagen, og handler om demokrati, medindflydelse og om at sikre alle børns deltagelsesmuligheder. Den ene del er ikke vigtigere end den anden. «

»Der er mange ord i det her tema. Det er ikke lige klaret med en hurtig læsning at danne sig overblik over, hvad temaet rummer, men sådan er virkeligheden også, den er ikke enkel.«

Hvordan kan pædagogerne bruge det i hverdagen?

»Det synes jeg ikke rigtig, man kan. Man skal ikke læse teksten som en opskrift eller manual, og ikke engang som et idekatalog. Man skal bruge teksten til refleksion og til sin selvforståelse i institutionen. Den giver ikke de endelige anvisninger.«

Hvad er dit fingeraftryk?

»Vi skal have et blik for, at det hele ikke kommer fra os. Der er også noget, der kommer fra børnene,« siger Kitti Kristiansen. Hun har været med til at udarbejde temabeskrivelsen for læreplanstemaet ’Kultur, æstetik og fællesskab.’

»En af mine kæpheste har været, hvordan institutionen ser og værdsætter børnenes måder at skabe mening og indhold i hverdagen. Børn har en egen kultur, som hele tiden bliver formidlet videre gennem generationer af børn, og samtidig fornyet. Det er en kultur, der er i hver enkelt institution, og som vi voksne skal give plads til.«

»Det er også det, der gør, at vi ikke hele tiden kan have så travlt med at lægge planer, for vi er også nødt til at se på, hvad er det, børnene har brug for af tid og rum til at sætte sig igennem og bruge det, vi lærer dem, og det, de kan, for at skabe sig et liv, som de selv synes er spændende og interessant.«

»Vi skal have et blik for, at det hele ikke kommer fra os. Der er også noget, der kommer fra børnene. Det er ikke noget, vi skal vende ryggen til og tro, de klarer selv. Vi skal være nysgerrige overfor det, bakke op om det og give plads til det.«


Pædagogiske læringsmål for Kultur, æstetik og fællesskab
  • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn indgår i et ligeværdigt og mangfoldigt fællesskab, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn får mangfoldige kulturelle oplevelser både som tilskuere og aktive deltagere, så deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed stimuleres, og at de får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kilde: En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø.