Åse Ladefoged Jensen er klyngeleder i Allerød Kommune. Hun har arbejdet med læreplanstemaet ’Krop, sanser og bevægelse’, blandt andet med det læringsmål, at alle børn skal udforske og eksperimentere med kroppen på mangfoldige måder.

Udgivet d. 27 april, 2017

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Hvad er det vigtigste i dit læreplanstema?

»Det vigtigste ved arbejdsgruppernes arbejde generelt er, at det er et oplæg til én styrket pædagogisk læreplan. En samlet plan, som sikrer, at man ser barnet som et helt barn og ikke som seks felter, der kan krydses af i en handlingsplan.«

Åse Ladefoged har deltaget i forarbejdet til ‘Master for en styrket pædagogisk læreplan’. Hun har siddet i arbejdsgruppen, der har beskæftiget sig med læreplanstemaet ‘Krop, sanser og bevægelse’. Foto: Signe Schubell

»Det vigtigste ved læreplanstemaet ’Krop, sanser og bevægelse’ er, at sanserne er kommet med. For det, børn skal og kan og gør, er at opleve gennem deres sanser, gennem kroppen. Læringsperspektivet er altså at lege nye ting ind og opleve dem med kroppen, hvor læringsperspektivet er et andet, når man kommer i skole og skal undervises.«

Hvordan kan pædagogerne bruge det i hverdagen?

»Det tema, vi har beskrevet, handler om, at der skal være plads til at skabe refleksion over egen praksis. Det er et vigtigt budskab for arbejdsgruppen, at det er refleksionerne over pædagogernes praksis og de læringsmiljøer, de får sat op for børnene, som vi tager afsæt i og drøfter ud fra.«

»Det handler ikke så meget om, om børnene skal kunne stå på ét ben, eller om de kan dumpe i modellérvoks. Det handler om, at pædagoger kan bruge læreplanstemaet som et værktøj til at reflektere reflektere over egen praksis.«

Hvad er dit fingeraftryk?

»Jeg har siddet i arbejdsgruppen med et lederperspektiv. Det er meget vigtigt i hele den her kontekst, at lederen er i stand til og får mulighed for at skabe rammer for deres pædagoger, så de kan reflektere over egen praksis.«

»Det har vi i høj grad fået sat et fingeraftryk på, ligesom der generelt i ’Master for en styrket pædagogisk læreplan’ er et vigtigt ledelsesperspektiv. Der er en bevidsthed om, at pædagoger ikke kan løfte opgaven selv. De har brug for faglig ledelse, før der kommer den kvalitet og systematik i arbejdet, der efterspørges.«


Pædagogiske læringsmål for ‘Krop, sanser og bevægelse’
  • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mangfoldige måder at bruge kroppen på
  • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så de bliver fortrolige med kroppen, kropslige fornemmelser, kroppens funktioner og mangfoldige bevægelsesmuligheder

Kilde: En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø