Sprog er ikke kun noget, man gør mellem 10 og 11, men er en del af hele hverdagen i institutionen, mener Line Kærulf Møller, pædagog og sprogvejleder i Langenæs Dagtilbud i Århus. Hun har været med til at udarbejde temabeskrivelsen for læreplanstemaet ’Kommunikation og sprog.’

Udgivet d. 27 april, 2017

Af: Steffen Hagemann (journalist), Modelfoto: Colourbox

Hvad er det vigtigste i dit læreplanstema?

»At det ikke er præget af et meget snævert sprogsyn, at vi har fået fokus til at være kommunikation og sprog. Vi har lagt os op af masteren for den pædagogiske læreplan, så sprog ikke kun er noget, man gør mellem 10 og 11, men at det også, som det kommer til udtryk i papiret, er en del af hele hverdagen i institutionen.«

Hvordan kan pædagogerne bruge det i hverdagen?

»Når der er en vægtning af hverdagen og legen, så tror jeg, hvis pædagogerne får det ind under huden, at det vil få sproget til at blomstre mere, for det bliver et andet fokus,« siger Line Kærulf Møller. Hun har været med til at udarbejde temabeskrivelsen for læreplanstemaet ’Kommunikation og sprog.’

»Der er det ikke ret konkret. Jeg tror ikke, sproget bliver styrket bare ved, at der kommer et nyt papir. Men når der er en vægtning af hverdagen og legens betydning for børns udvikling, så tror jeg, hvis pædagogerne får det ind under huden, at det vil få sproget til at blomstre mere, for det bliver et andet fokus end det snævrere syn på arbejdet med børns sprog, der har fyldt de sidste mange år.«

»Professionshøjskolerne er allerede begyndt at udbyde kurser i den nye læreplan, og det kan rykke med den efteruddannelse. Ellers tror jeg, de fleste pædagoger bliver ved med at gøre, som de allerede gør.«

Hvad er dit fingeraftryk?

»At det er blevet et fokus på kommunikation mere bredt i stedet for et snævert sprog-tale-syn. Der var nogle takter i arbejdsgruppen om, at ’Leg med sprog? Så skal det være rim og remser’, og om hvor vigtigt det er, at man arbejder med ordforråd i børnehaven. Men vi prøvede at få det i en anden retning, at sprog er i alt, hvad vi gør med børnene, og børnene gør med hinanden.«

»Samtidig var det også vigtigt for mig, at vi ikke fik særskilte mål for vuggestue- og børnehavebørn eller mål for det enkelte barn, men at målene i stedet skulle gå på læringsmiljøet og pædagogikken. Det synes jeg er lykkes.«


Pædagogiske læringsmål for Kommunikation og sprog
  • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn får mulighed for at udvikle sprog, der bidrager til at de kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn gradvist udvikler sprog, så de opnår erfaringer med at sprogliggøre tanker, behov og ideer til brug i lærende, reflekterende og kreative fællesskaber.

Kilde: En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø.