Pædagog Pernille Geiker Howerd har siddet i arbejdsgruppen ’Social udvikling’ og har blandt andet arbejdet med det læringsmål, at alle børn skal udvikle empati og relationer, der bidrager til demokratisk dannelse. Hun arbejder i Børnehaven Nyrup i Kvistgård ved Helsingør.

Udgivet d. 27 april, 2017

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Hvad er det vigtigste i dit læreplanstema?

»Det, vi har lagt meget vægt på, og som masteren også lægger op til, er, at børns leg skal være i fokus – ikke så meget tjeklister og tests. Det er vigtigt i vores læreplanstema, at det pædagogiske personale skal have frihed til at lave egne individuelle læringsmål for børns sociale udvikling.«

»Det har også været vigtigt for mig, at vores arbejde rummer genkendelighed for os pædagoger. At vi ikke gik ud med noget, som pædagoger ville føle, at de fik presset ned over hovedet, men at de faktisk kan se sig selv i det og bruge det som et overordnet værktøj.«

Hvordan kan pædagogerne bruge det i hverdagen?

Pædagog Pernille Geiker Howerd har været med til at formulere læreplanstemaet ‘Social udvikling’.

»Jeg håber, at læreplanstemaet er så overordnet beskrevet, at man som pædagog vil kunne bruge det til at gå ind og lave mere specifikke retningslinjer for sig selv. At alle vil have en oplevelse af, at det passer ind i deres arbejde til hverdag.«

»Alle institutioner er forskellige og har forskellige vilkår, og derfor er det vigtigt, at læreplanstemaet er beskrevet så overordnet, at alle kan føle ejerskab til det. Og at det er så simpelt formuleret, at alle pædagoger kan læse, genkende og forstå det.«

Hvad er dit fingeraftryk?

»Vi har brugt meget tid på at diskutere overskriften ’social udvikling’. Jeg var eneste pædagog i arbejdsgruppen og holdt fast i, at overskriften ikke måtte være ’social læring’. Social udvikling finder nemlig ikke sted i strukturerede forløb, hvor børnene skal lære at være sociale, men i alt det arbejde, vi laver med børnene.«

»Jeg synes, jeg blev hørt rigtig meget i gruppen, og jeg kæmpede også for det. For det her er vores chance for at komme på banen i et arbejde, der handler om vores egen hverdag. Og vi er endt et sted, hvor det virkelig er brugbart for os som pædagoger.«


Pædagogiske læringsmål for ‘Social udvikling’
  • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn trives og oplever at høre til i sociale fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource
  • Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udvikler empati og relationer, der bidrager til demokratisk dannelse

Kilde: En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø