Dit kontingent til fagforening stiger ikke de næste to år. BUPL’s kongres har besluttet at fastholde kontingentet på 504 kroner om måneden. Regnskabet viser overskud, mens der planlægges med underskud i BUPL i de næste to år.

Udgivet d. 26. november 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist / Foto: Colourbox,

Det bliver ikke dyrere at være medlem af BUPL i de kommende to år. Du skal fortsat betale 504 kroner om måneden som fuldtidsansat for at være medlem af BUPL. Det har BUPL’s kongres besluttet. For deltidsansatte på 15-30 timer om ugen vil kontingentet være på 392 kroner om måneden.

Dermed har dit fagforeningskontingent været fastfrosset siden 2010. Hvis det skulle have fulgt den almindelige prisudvikling, skulle du faktisk have betalt lidt over 550 kroner om måneden i kontingent nu som fuldtidsansat.

Solide regnskaber

At BUPL kan fastholde kontingentsatserne, skyldes blandt andet, at økonomien i forbundet har det godt.

»Det er solide regnskaber med overskud,« fastslog hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen på kongressen, da årsregnskaberne skulle godkendes.

Det er især tilgangen af nye medlemmer, der giver den gode økonomi. Der er nemlig kommet flere medlemmer til, efter at medlemstallet fra 2010 til 2016 er faldet med 666 medlemmer om året i gennemsnit.

I 2018 fik BUPL 929 nye medlemmer, nogle nok tilskyndet af de tilspidsede overenskomstforhandlinger i foråret 2018, hvor fagbevægelsens sammenhold var med til at sikre et bedre resultat, end arbejdsgiverne havde drømt om.

Også i 2019 er der kommet flere medlemmer til, om end i mere beskeden målestok. 171 aktive medlemmer kom til i 2019, så BUPL ved udgangen af 2019 havde 51.897 aktive medlemmer.

I alt har BUPL 68.400 medlemmer inklusive pensionister, medlemmer på efterløn og studerende.

Så stort er overskuddet

Regnskaberne for 2018 og 2019 viser et overskud begge år:

2018

Budgetteret resultat:  +0,5 mio. kr.

Faktisk resultat: +7 mio. kr.

Heraf tegner højere medlemstal sig for 2,4 mio. kr. og afkast på værdipapirer for 3,4 mio. kr.

 

2019

Budgetteret resultat: -0,9 mio. kr.

Faktisk resultat: +59,2 mio. kr.

Heraf tegner overskud på driften sig for 1,3 mio. kr. Salget af BUPL’s forbundshus på Blegdamsvej i København har givet et plus på 57,7 mio. kr.

Det store engangsbeløb skal blandt andet bruges til at understøtte professionsstrategien, til ny hjemmeside og it-strategi, og så er der blevet lagt 10 millioner kroner i aktionskassen.

 

For den næste kongresperiode frem til 2022 budgetteres med et samlet underskud på 9,4 mio. kr.