Om samarbejdet mellem børnehave og skole samt lærere og pædagoger i forbindelse med børns skolestart. Om de opgaver som ligger hos staten, kommunen, familien, daginstitutionen, skolen samt om pædagogikken.

Pjecen giver et indblik i, hvilke forudsætninger man bør forholde sig til i daginstitutioner og skoler, når man skal samarbejde om børns skolestart.

Hvert emne er beskrevet på fem niveauer: Børnehaven, kommunen, familien, daginstitutionen og pædagogikken.

Type: Folder
Udgivet: April 2005
Antal sider: 12
Udgiver: BUPL, DLF og Børnehaveklasseforeningen
Forfatter: BUPL
Illustrationer: Fra bogen Liv og Læring – i pædagogiske kontekster