Lønmodtagerne vil have reallønsfremgang. Arbejdsgiverne er mere optagede af en overenskomst, der sikrer, at lønnen tilpasses de økonomiske udsving, coronapandemien medfører. Overenskomstforhandlingerne er nu i gang.

Udgivet d. 18. december 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist

Det var småt med konkrete løfter om lønstigninger, da overenskomstforhandlingerne fredag den 18. december officielt gik i gang. Arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening og lønmodtagerne, samlet i Forhandlingsfællesskabet, der skal aftale generelle løn og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommunerne, udvekslede krav og pæne ord.

Kommunernes hovedforhandler Michael Ziegler, der til daglig er konservativ borgmester i Høje-Taastrup Kommune, og Mona Striib, forhandlingsleder for Forhandlingsfællesskabet og formand for fagforbundet FOA, stillede op til digitalt pressemøde.

Det var ikke særlig præcist

Stiger lønnen, ville Børn&Unge gerne vide. Det ville Michael Ziegler ikke uden videre love:

”Det er meget tidligt at afkræve mig et svar på det. Vi er selvfølgelig stærkt optagede af, at den overenskomst, vi lander her, skal være samfundsansvarlig og robust i forhold til, hvordan tingene (læs: økonomien, red) udvikler sig,” sagde han.

”Kunsten er at ramme det punkt, hvor det er attraktivt at være ansat i kommunerne, men omvendt må det ikke blive sådan, at lønudviklingen i kommunerne er kraftigere end på det private område. Det er det private område, der skal svinge taktstokken,” fastslog han.

”Det er nok det mest præcise, jeg kan være, og det var ikke særlig præcist,” indrømmede Michael Ziegler.

Robust konstruktion

Michael Zieglers synes, at en lønaftale skal kunne tage højde for de store økonomiske udsving, som coronapandemien har medført og fortsat vil medføre. Lønmodtagerne stiller krav om en videreførelse af reguleringsordningen, og den sikrer netop, at den private og offentlige løn følges ad. Men han vil dog ikke sige, om han synes, en reguleringsordning er en god ide:

”Vi peger på, at det skal være robust. Vi må se, hvilken økonomisk ramme vi ender med at aftale, og hvordan vi så sikrer, at vi ikke får skabt en situation som i 2008, hvor vi fik aftalt ret store lønstigninger lige inden en krise. En reguleringsordning kan være et redskab til det, og den kan have flere former. Men vi skal finde en konstruktion, der er robust,” fastslog Michael Ziegler.

Forhandlingsfællesskabets Mona Striib var anderledes positiv:

”Vi går stærkt ud fra, at reallønnen stiger. Det er derfor vi går til overenskomstforhandlinger. Vi lægger vægt på, at vi samlet set kan lande et rigtig godt overenskomstresultat,” sagde hun.

Vil tilgodese SOSU

Kommunernes Landsforening har også rejst krav om en særlig pulje til områder med ’særlige rekrutteringsmæssige udfordringer’, som det formuleres. Puljen tænkes at tilgodese SOSU-medhjælpere, ledere på velfærdsområdet og højere pension til de grupper, der har lavest pension.

Den er ikke møntet på pædagoger, fastslog Michael Ziegler, selv om der er udsigt til, at der kommer til at mangle op mod 15.000 pædagoger frem til 2030 med indfasning af minimumsnormeringer og et stigende børnetal.

”Vi har valgt at adressere rekrutteringsudfordringerne der, hvor de er størst. Tallene siger jo, at det er meget alvorligt på SOSU-området, så det er der, vi retter vores blik. Vi har ikke valgt at pege på pædagoger denne gang. Det er tallene, der vælger for os,” sagde Michael Ziegler.

BUPL: Forfejlet

BUPL’s formand Elisa Rimpler undrer sig over, at KL kun vil tilgodese SOSU-området.

”Det er helt forfejlet. Mange pædagoger er uforstående overfor at sende løn til bestemte grupper, men ikke til hele den store flok, der hver dag går på arbejde og holder hånden under Danmark – til trods for at vi ikke får den løn, som vores uddannelse og ansvar er værd,” siger hun.

Løn er en af løsningerne på rekruttering af pædagoger, mener Elisa Rimpler.

”Vi har så meget brug for flere pædagoger i fremtiden, så det er vigtigt, at lønnen følger med.”

Det bliver svære forhandlinger, forudser Elisa Rimpler.

”KL forventer, at det her bliver en vedligeholdelsesoverenskomst, og vi har en forventning om, at man skal udnytte rammen maksimalt. Vi har en reguleringsordning, der nok skal sørge for, at vi ikke løber fra det private. Man skal passe på med at lave en overenskomst, der er så mager, at man risikerer, at det bliver mindre attraktivt at arbejde i det offentlige,” siger Elisa Rimpler.

Det kræver de

Her er et lille uddrag af kravene. Du kan se den fulde liste her.

Arbejdsgivernes krav:

  • Overenskomster og aftaler skal fornyes inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme.
  • Det samlede aftaleresultat skal være robust i forhold til at kunne håndtere en mere afdæmpet privat lønudvikling i perioden end forventet ved aftaleindgåelsen.
  • Eventuelle lønmidler til rådighed ved forhandlingerne målrettes i højere grad områder med særlige rekrutteringsmæssige udfordringer.

Lønmodtagernes krav:

  • Der udmøntes generelle, procentuelle lønstigninger, der som minimum indebærer en sikring af reallønnen for alle ansatte.
  • Reguleringsordningen videreføres.
  • Der afsættes midler til et lavtlønsprojekt og til et ligelønsprojekt til særlige kvindedominerede grupper.
  • Der afsættes midler til organisationsforhandlingerne.