Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger (pdf)


Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger (pdf)