Flere end hver tredje nyuddannede pædagog er ledig. Men målrettet praktik og uddannelse i trainee-ordninger får ledige dimittender i arbejde, viser ny undersøgelse.

Udgivet d. 8. februar 2018

Af: Malene Mølgaard, journalist

Når sidste eksamen er overstået på pædagoguddannelsen, og rusen har lagt sig efter fester og jubel over den nye titel, så står mange nyuddannede pædagoger op til … ingenting.

De unge under 30 år udgør hele 37 procent af det samlede antal ledige i pædagogernes a-kasse. Det viser a-kassens seneste ledighedsanalyse fra november 2017.

Og det er et problem, at mere end hver tredje pædagog under 30 år er ledig, mener Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL og formand for BUPL-A.

»Vi kan se, at de nyuddannede bliver fravalgt, fordi institutionerne søger erfaring på grund af de lave normeringer, arbejdspres og et stigende antal opgaver,« siger Lasse Bjerg Jørgensen. Det er af flere grunde beklageligt, mener han.

»For hvis man går ledig i lang tid, så risikerer man at forsvinde væk fra faget, hvilket er ærgerligt, ikke mindst fordi vi kan se, at vi får pædagogmangel i fremtiden. Der bliver brug for 4.500 nye pædagoger, fordi børnetallet stiger frem mod 2025, samtidig med at rigtig mange ældre pædagoger går på pension og efterløn i de kommende år,« siger han og slår fast:

»Vi er nødt til at have en intern diskussion om, hvordan institutionerne trods stigende opgaver og faldende normeringer stadig kan ansætte de uerfarne og uprøvede og hjælpe med til at lære dem op til det her arbejdsmarked. Vi har ikke råd til at spilde guldet på gaden på grund af erfaringsargumentet!«

Hjælp til ledige

I 2012 vedtog Folketinget at støtte traineeordninger. Formålet var at hjælpe ledige nyuddannede med at komme et skridt væk fra deres manglende erfaring. Ved hjælp af traineeforløb, som er en kombination af virksomheds­praktik og kurser, bliver ledige dimittender opdateret på de kompetencer, som arbejdergiverne efterspørger.

Traineeforløb arrangeres af faglige organisationer sammen med a-kasserne ud fra input fra både de ledige og arbejdspladserne. Og det virker, viser en ny evaluering af traineeordningen fra FTF, den hovedorganisation, som BUPL er medlem af:

Godt halvdelen af de 1.000 nyuddannede, der deltog i FTF’s traineeordninger, var i job blot tre måneder efter forløbet. Efter et halvt år havde 68 procent fået arbejde. Og et år efter havde 80 procent fået job.

»Selvfølgelig har konjunkturerne og behovet for arbejdskraft i det offentlige betydning for, hvor hurtigt nyuddannede får job, men så er der stadig seriøse barrierer i forhold til at ansætte nyuddannede, fordi de mangler erfaring – hvilket de jo gør pr. definition,« fastslår Torben D. Jensen, der er konsulent i FTF og projektleder for traineeordningerne.

»Det virker, som om arbejdsgiverne, der skal ansætte, ikke rigtig har tålmodig­hed til, at processen med at opnå erfaring skal have lov til at foregå. Samtidig med at kompetencekravene og forventningerne til erfaring er skruet op, hører jeg om en ny tendens til, at de nyuddannede selv har en barriere i forhold til at give sig i kast med job, hvor der stilles store krav. De er bange for, om de kan klare det,« forklarer Torben D. Jensen og understreger:

»De to forhold gør, at det er godt at have et instrument som traineeordningen med forløb, som er skræddersyet arbejdsgivernes og de lediges behov. Vi lægger stor vægt på, at det skal være en træde­sten til faget, hvor man får kontakter på arbejdspladserne i stedet for kun at skrive ansøgninger, hvilket er mindre effektivt. Vi kan se, at trainees hurtigt kommer i beskæftigelse,« siger han.

Flest pædagoger

For BUPL giver traineeordningen så god mening, at både fagforening og a-kasse har gjort en stor indsats for at få nyuddannede pædagoger opkvalificeret og i virksomhedspraktik. Det betyder, at over 500 af de i alt 1.000 traineeforløb under FTF har været med nyuddannede pædagoger. Blandt pædagogerne havde omkring 70 procent fået arbejde efter et halvt år.

»Vi kan se, at får man mulighed for det her forløb, så får man en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Samtidig får fagforeningen god kontakt til de nyuddannede. Derfor kaster vi os ind i det,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

At forløbene bliver til i samarbejde mellem fagforeningen og a-kassen for at hjælpe de nyuddannede pædagoger, har stor betydning. Det viser erfaringerne i de to store uddannelsesbyer Aarhus og Holstebro, hvor der to gange om året udklækkes større hold af nyuddannede pædagoger, som kæmper om de samme job.

»Vi har haft en høj dimittendarbejdsløshed, og derfor blev vi nødt til at gøre noget for at hjælpe de nyuddannede i job. Traineeforløb giver mulighed for at søge stillinger på en anderledes måde – ved at man blive en levende ansøgning,« siger Carin Weibull, næstformand i BUPL Århus.

Fagforeningen har sammen med BUPL Østjylland og BUPL’s a-kasse udviklet forskellige traineeprojekter, der er en kombination af teoretisk undervisning og 4-8 ugers virksomhedspraktik. På samme måde er det foregået i BUPL MidtVestjylland. Forløbene har fokuseret på emner som ’køn, seksualitet og mang­foldighed’, ’kulturforståelse, samarbejde og etik’ og ’digitalisering’.

Efter behov

Det har stor betydning, at traineeforløbene ikke kommer i færdige pakker, men udvikles med input fra både de nyuddannede, arbejdspladserne og underviserne fra pædagoguddannelsen, fortæller Jonna Uhre, næstformand i BUPL MidtVestjylland.

Hun har haft trainees på kursus på fagforeningskontoret i Holstebro og derefter i virksomhedspraktik på de vestjyske pædagogiske arbejdspladser.

»Vi har den viden, fordi vi er en professionsfagforening, som også er med til at udvikle faget. Det er jo os, der kender institutionerne,« siger Jonna Uhre og fortæller, at fagforeningen for nylig har holdt dimittendmøder på pædagogseminarerne.

»Vi snakkede med de nyuddannede, om der er temaer, de kunne tænke sig at dykke ned i på det næste traineeforløb i april og maj, hvis de stadig er arbejdsløse. Der blev nævnt professionel dømmekraft, proessionsidentitet og konflikthåndtering. Det tager vi med hjem og udvikler til forløb, som er givtige både for de nyuddannede og for institutionerne, så vi kan være med til at lave en god overgang til arbejdslivet,« fastslår Jonna Uhre.

Det er win-win

At traineeforløb er ren win-win er næstformanden i BUPL Århus helt enig i.

»Som fagforening har vi fingeren på pulsen i forhold til professionen i institutionerne. Vi ved, hvad der trænger sig på, og vi har kontakten med tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter og lederne, så vi har døre, der står åbne,« siger Carin Weibull, som oplever, at der er rift om at få trainees.

»Man har fundet ud af, at det er en god metode til at få fat i de gode pædagoger,« siger hun og bliver bakket op af Jonna Uhre fra BUPL MidtVestjylland:

»Vores trainees inspirerer praksis og kommer med forslag til temaer, man kan kigge på ude på de pædagogiske arbejdspladser,« siger hun.

Fordelen er dog allerstørst for de ledige, nyuddannede pædagoger, fortæller Carin Weibull:

»Aarhus har mange store institutioner med flere afdelinger, hvor lederne jo taler sammen. Hvis man er i virksomhedspraktik i en institution med fem-seks matrikler og har gjort det godt, så åbner det mulighed for at søge flere steder.«

Præcis sådan gik det til for nylig, da institutionsleder Ulla Olesen søgte en pædagog til Børnehuset Vesterbro i Aarhus.

»Vi havde kaldt en nyuddannet pædagog til jobsamtale, fordi hun havde lavet en rigtig god ansøgning, men hun var meget usikker,« fortæller Ulla Olesen, som ikke ansatte ansøgeren, men sagde ja til at tage hende i virksomhedspraktik i fire uger – en praktik, alle ledige kan sendes ud i.

»Nu har vi fået et helt andet billede af hende som pædagog. Hun er bare guld værd. Men vi er en del af et dagtilbud med ni institutioner. Så hvis jeg ikke kan finde et job til hende i min institution, så er sandsynligheden for, at der dukker noget op i en af de andre ret stor. Og vi bruger meget vores netværk, når vi skal ansætte, så den praktik er ikke givet dårligt ud,« siger institutionslederen