BUPL råber sammen med andre aktører på børne- og ungeområdet en kommende regering op. Der er brug for at løfte kvaliteten i fritids- og ungdomsklubber, hvis trivslen blandt de unge skal styrkes, mener de.

Opdateret d. 24. maj 2019

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Det er en vigtig opgave for en ny regering at løfte kvaliteten i fritids- og ungdomsklubberne og styrke ungdomsskolernes fritids- og ungdomspædagogiske indsats. De unges fritidsliv skal med i regeringsgrundlaget for en ny regering, så trivslen blandt danske unge kan styrkes.

Det mener medlem af forretningsudvalget i BUPL Lars Søgaard Jensen, som sammen med Ungdomsskoleforeningen, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og Ungdomsringen har skrevet et åbent brev til en kommende regering.

»Området er vigtigt for børn og unges trivsel, men det bliver glemt af politikerne. Vi vil have regeringen til at huske, at mange unge i vores samfund har det svært, og at et af svarene er at tilbyde børn og unge de fællesskaber, som fritidstilbud er,« siger Lars Søgaard Jensen.

Fem politiske initiativer

Ifølge BUPL og de øvrige afsendere af brevet er et godt fritidsliv med gode fællesskaber af høj kvalitet nemlig af afgørende betydning for at sikre børn og unge en god opvækst, hvor de trives og er i positiv udvikling.

Og hvis det skal lykkes, kræver det ifølge Lars Søgaard Jensen investeringer i fritidsområdet.

Sammen med Ungdomsskoleforeningen, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og Ungdomsringen anbefaler han derfor en kommende regering at indtænke fem politiske initiativer i regeringsgrundlaget:

  • Fritidsområdet bør sikres en større nationalpolitisk opmærksomhed og en styrket plads i forhold til kommunal helhedsorienteret børne- og ungepolitik
  • Fritidsområdet bør igennem et partnerskab imellem staten, kommunerne og interesseorganisationerne undersøge og udvikle områdets politikker og pædagogiske og ledelsesmæssige kvaliteter.
  • Børn og unge skal livsdueligt mestre egne livsvilkår – fritidsområdet skal sikres rammer og ressourcer, således at området bedst muligt kan bidrage til dette.
  • Fritidsområdet skal sikre større børn og unge mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der gør det muligt for dem at gå med i forpligtende fællesskaber og samfundsudvikling skal i centrum
  • Vi har en lang tradition for fritids- og ungdomspædagogiske institutioner, der ikke må gå tabt, og denne tradition bør have politisk opmærksomhed