I rapporten undersøges den uro, der opstod, da Marianne Hedegaards iagttagelsesmetode blev introduceret og anvendt i daginstitutionerne i Ry kommune.

Om Marianne Hedegaards iagttagelsesmetode som går ud på at observere barnets forhold til verden og verdens forholden sig til barnet. Om det paradoks det er, at selv om observationsmetoden er et godt redskab er der store vanskeligheder i implementeringen af metoden.

Serie: Pædagogisk Faglighed
Type: Rapport
Udgivet: December 2004
Antal sider: 36
Udgiver: BUPL
Forfatter: Pernille Hviid