Det gode samarbejde om den årlige 1,5 dags efteruddannelse for AMR fortsætter permanent.

Udgivet d. 20. september 2021

Af: Per Heselberg, Rejsesekretær

Ved OK fornyelsen i foråret, hvor vi forhandlede med 7 organisationer på det private område, var der stor fokus på arbejdsmiljøarbejdet og AMR-funktionen.

Der var stor forståelse fra arbejdsgiversiden for vigtigheden af netop arbejdsmiljøarbejdet og dermed arbejdsmiljørepræsentantens rolle og vilkår for dette.

Det resulterede bl.a. i, at det gode samarbejde om den årlige 1,5 dags efteruddannelse for AMR fortsætter permanent.

Parterne (organisationerne og BUPL) planlægger og gennemfører de 1,5 dag i fællesskab.

Der er stor tilslutning til disse dage, hvor både leder og AMR deltager og i nogle tilfælde også TR.

Derudover var der enighed om at hæve AMR-tillægget til samme niveau, som TR får, og dermed give et klart signal om, at arbejdsmiljøarbejdet er lige så vigtigt som TR-arbejdet.

Læs mere om: OK21 på det private område