Pædagogerne Helle Secher-Kiib og Sanne Bjerg Mikkelsen er blandt de mange offentligt ansatte, som under overenskomstforhandlingerne er mødt op foran Forligsinstitutionen for at bakke op om deres forhandlere og kampen for en løsning for alle.

Opdateret d. 24. april 2018

Af: Trine Vinther Larsen, Journalist

Da overenskomstforhandlingerne i Forligsinstitutionen i København blev genoptaget fredag den 19. april kl 10, havde pædagogerne Helle Secher-Kiib og Sanne Bjerg Mikkelsen allerede været længe oppe.

Sanne, der er tillidsrepræsentant i den integrerede institution Junglen i Aarhus, var stået op klokken tre for at køre med ni pædagogkollegaer og en større flok sygeplejersker i bus til København, og Helle, der er fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Fredericia, stod op sammen med fuglene og kunne høre dem synge, mens hun badede og gjorde sig klar til københavnerturen.

Fællestillidsrepræsentant i Fredericia, pædagog Helle Secher-Kiib, med magenta ‘børnebriller’ fra BUPL under fredagens OK18 opbakningsaktion ved Forligsinstitutionen i København.

»Mens jeg lyttede på fuglene, tænkte jeg, at det er godt det ikke er februar, og jeg skal have min flyverdragt på,« fortæller Helle Secher-Kiib, hvis kampuniform på den solbeskinnede fredag i stedet bestod af sommerlige BUPL-solbriller og magentafarvet kampagne T-shirt med påskriften ‘Vi er mere værd’.

Magenta merchandise

Dag og nat, gennem hele weekenden og videre ind i denne afgørende uge for forhandlingerne er mange pædagoger i netop magentafarvede klæder og andet BUPL-merchandise mødt på foran Forligsinstitutionen for at bakke op om de offentligt ansattes forhandlere.

750.000 offentligt ansatte er lige nu uden overenskomst, og der skal landes en aftale.

Findes en løsning ikke inden deadline den 1. maj, sendes omkring 80.000 blandt andre pædagoger, lærere og sygeplejersker i strejke fra den 6. maj, og andre 440.000 bliver fra den 12. maj lockoutet. Der kan også ske sammenbrud i forhandlingerne inden den 1. maj, og da vil strejke og lockout træde i kraft fem dage efter.

»Jeg håber, at vi finder en løsning, men min fornemmelse har bølget op og ned, og jeg tror det ender med et sammenbrud,« siger Sanne Bjerg Mikkelsen, der i så fald skal lockoutes sammen med kollegaerne i Aarhus.

Kæmper for mine børn

Lockouten vil også ramme i Fredericia, men Helle Secher-Kiib håber på et forlig inden da. Og ikke kun for hendes og hele denne generation af offentligt ansattes skyld.

»At forliget er forhandlet er faktisk det vigtigste for mig, fordi det bakker op om hele den danske model. Jeg har nogle børn, der skal ud på arbejdsmarkedet om nogle år, så den kamp, vi tager nu, er også kampen for, at der er et arbejdsmarked med ordentlige vilkår til dem,« siger hun.

Helle Secher-Kiib er dog indstillet på ved denne overenskomst at måtte give noget, for at kunne tage på andre områder.

»Sådan er det jo i forhandling – man må give og tage,« siger hun.

Kræver mere i løn

Fredericiapædagogen vil dog ikke give køb på de vigtigste krav for hende, og et af dem er lønkravet. Det har været fremme i medierne, at arbejdsgiversiden har tilbudt lønstigninger på otte procent. Og det kan lyde meget godt, mener Helle Secher-Kiib, men der skal også sikres en ordentlig regulering af lønnen.

»Jeg har meget svært ved det der med de konkrete procenter, fordi det afhænger af, hvad det er for nogen reguleringsordninger, vi taler om. Der er jo et hav af regnedrenge, som har gang i alt muligt, men det afgørende for mig er, at reallønsfremgangen holdes, så jeg også om tre år har råd til at købe de havregryn, som jeg også har råd til i dag,« siger hun.

Hun mener ikke, at pædagogernes lønkrav er ublu.

»Der er fremgang alle andre steder, så en bid af kagen, vil vi også have,« siger hun.

Vi står sammen

Sanne Bjerg Jørgensen (tv) foran Forligsinstitutionen og de røde faner. »Man kan virkelig mærke, at vi står sammen,« siger hun.

Lønstigninger er et af de offentligt ansattes fælles hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne – to andre store knaster i forhandlingerne handler om lærernes arbejdstidsregler og de statsansattes frokostpause. Den forgangne weekend har faggrupperne i fælles slagsang, skulder ved skulder og med faneborge, demonstrationer og fakkeloptog bakket op om en forhandlet løsning for alle.

Også både Sanne Bjerg Mikkelsen og Helle Secher-Kiib har demonstreret ude foran Forligsinstitutionen for at bakke op.

»Stemningen er god. Man kan virkelig mærke, at vi står sammen,« siger Sanne Bjerg Mikkelsen, der også hjemme i Aarhus har været til flere demonstrationer på tværs af faggrupper.

Helle Secher-Kiib mærker også sammenholdet.

»Arbejdsgiversiden har forsøgt at splitte os ad, men vi står faktisk sammen, og vi mener det, som vi kæmper for,« siger hun.