Pensionen og lønnen får et nøk opad, der bliver ikke rørt ved seniordagene, og der er aftalt flere projekter, som involverer lederne i BUPL. Til gengæld lykkedes det ikke at få ændret, at løntrin 50 er loftet for ledere.

Udgivet d. 8. maj 2018

Af: Mikkel Kamp, journalist

En stigning i reallønnen. Et højere pensionsbidrag og to projekter, der skal styrke henholdsvis rekrutteringen af nye ledere og ledernes understøttelse af pædagogernes arbejde i skolen. Sådan lyder de vigtigste punkter, når formand for lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu, skal pege på hvad lederne i BUPL fik ud af de netop overståede OK- forhandlinger.

»Et højere pensionsbidrag var væsentligt for vores medlemmer, så det var noget af det, vi gik hårdt efter. Det er steget, så det er jeg tilfreds med,« siger hun om bidraget, der stiger fra 16,02 til 16,44 procent.

Lønnen, som pensionen skal beregnes på baggrund af, stiger også. Eva Munck Immertreu er nogenlunde tilfreds med en samlet stigning på 8,1 procent.

»Man vil selvfølgelig altid gerne have mere, men lederne har fået en reallønsfremgang. Det er positivt efter et langt og anderledes forløb, hvor de faglige organisationer stod sammen stort set hele vejen. Jeg tror ikke, lønstigningerne var blevet så store, hvis vi ikke havde stået sammen,« siger hun.

Samtidig lykkedes det at fastholde seniordagene, som de er nu. KL ønskede, at seniordagene skulle følge tilbagetrækningsalderen og den senere mulighed for pension. Det skete ikke.

Fokus på kommende ledere

Ud over de kontante resultater har forhandlingerne også ført til aftaler om to projekter, der involverer de pædagogiske ledere. Det ene handler om at rekruttere fremtidige ledere, for det er blandt andet blevet vanskeligere, efter at souschefstillinger mange steder er blevet afskaffet. Det ændrer den naturlige fødekæde til lederjobbet.

»Foreløbig er projektet ret løst beskrevet, men det kommer blandt andet til at handle om at spotte ledertalenter, uddannelse og mentorordninger,« fortæller Eva Munck Immertreu.

Det andet projekt handler om pædagoger i skolen, men også om ledere.

»Det handler blandt andet om, hvordan organiseringen i skoleledelsen understøtter pædagogernes arbejde. Der står ikke flerfagligledelse i aftalen, men vi mener, at det helt oplagt handler om, at ledelsen afspejler den øvrige medarbejdersammensætning « siger formanden for lederne i BUPL.

Løntrin 50 er loftet

Det er dog ikke lykkedes at komme igennem med alle ønsker.

BUPL ville gerne have sikret en højere grundløn til ledere af store institutioner, hvor løntrin 50  i dag er loftet for en leder. Det lykkedes ikke.

Samtidig havde lederforeningen i BUPL håbet på at indgå en aftale med KL om et projekt, der skal sætte fokus på arbejdsmiljøet for ledere af dag- og fritidstilbud.

»Men KL ville ikke være med til det. De vil hellere se det bredere og inddrage flere faggrupper,« siger Eva Munck Immertreu og tilføjer, at der er behov for at kigge på SPARK version 2,0 (Samarbejdet om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne).Derfor har hun hverken opgivet projektet med arbejdsmiljø eller at afskaffe løntrin 50 som det øverste trin.

»Nej. Vi fortsætter med at arbejde for bedre løn og arbejdsvilkår,« siger hun.